Kardinál Duka: Prezident určuje zahraniční politiku státu, u Babiše je třeba respektovat presumpci neviny

Kardinál Dominik Duka byl hostem Martina Veselovského v internetové televizi DVTV. V rozhovoru se vyjadřoval k současné společenské a politické situaci.

V úvodu relace kardinál komentoval svůj výrok ze Svatováclavské pouti o „umlčované většině“, která ztratila naději na změnu, a proto se voleb vůbec neúčastnila. Na současné situaci Dukovi vadí hlavně atomizace společnosti a ztráta hodnot.

K prezidentské volbě Dominik Duka uvedl, že „polarizovala společnost “ a on sám „byl zděšen neznalostí ústavy“ ohledně pravomocí prezidenta. K ústavním pravomocím hlavy státu podle kardinála patří také určovat zahraniční politiku státu a být jejím garantem.

Na otázku, zda by měl jako církevní postava komentovat účast prezidenta Zemana na sjezdu KSČM, Dominik Duka uvedl, že není jen církevní figurou, ale také občanem České republiky. Církev podle něj není „nad společností, ale ve společnosti“, a proto ho musí zajímat, „kam jde politický vývoj“.

Pražský arcibiskup dále nesouhlasil s názorem, že by prezident jmenováním Babiše uvolnil cestu komunistům k moci. Situaci trestně stíhaného premiéra Babiše, komentoval slovy, že „to není ideální,“ ale zdůraznil presumpci neviny a imunitu poslanců.

Moderátor se také dotkl gratulace zaslané straně SPD po parlamentních volbách, ve které kardinál psal o společných tématech, která spojují tuto stranu s ŘKC. Veselovský se ptal, která témata to jsou. „Je to otázka řešení migrantské krize. Je to otázka bezpečnosti, protože se to týká nás, týká se to našich věřících,“ uvedl Duka.

Kardinál v rozhovoru také kritizoval přístup německé kancléřky Merkelové k migrační krizi a označil ho za „zjednodušený“ postoj, ze kterého se v současné době odstupuje.

 

Autor: Michal Nosál Foto: screenshot DVTV.cz

1 Komentář

 1. Karel Konečný

  Čl. 63

  (1) Prezident republiky dále

  a) zastupuje stát navenek,

  b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,

  c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,

  d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,

  e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,

  f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,

  g) jmenuje a povyšuje generály,

  h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,

  i) jmenuje soudce,

  j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,

  k) má právo udělovat amnestii.

  (2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.

  (3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

  (4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář