Kardinál Sarah: Evropa nepozná pokoj a radost, dokud se nevrátí k Bohu

Chartres – Kardinál Sarah vyzval poutníky do katedrály v Chartres k evangelizaci západních zemí. Odvrácení se od Boha je pohroužilo do nihilismu a zmatku. Země západního světna nepoznají pokoj a radost, dokud se nevrátí k Bohu – řekl v Chartres kardinál Robert Sarah na zakončení tradiční pěší pouti do této francouzské katedrály. Účastnilo se jí 15 tisíc převážně mladých lidí.

Právě k nim se obrátil prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Připomněl, že Evropu v minulosti obrátili světci a mučedníci. A potřebuje je také dnes, dodal s apelem na mladé: „To vy máte být svatými a mučedníky, kteří zevangelizují  Evropu. Vaše domovy žízní po Kristu. Západní svět se totiž odvrátil od Boha a je pohoužen do temnoty,“ dodal vatikánský kardinál.

„Svět bez Boha je světem temnoty, lži a egoismu. Bez Božího světla se západní společnost stala jakou si bludnou lodí uprostřed temnot (…) Je odkázána na temnoty strachu, smutku a izolace. (…) Dovoluje, aby se v ní šířily ty nejšílenější ideologie. Západní společnost bez Boha se může stát kolébkou etického a morálního terorismu, který je ještě mocnější a ničivější než terorismus islamistů. Mějme na paměti, že Ježíš řekl, abychom se nebáli těch, kteří mohou usrmrtit tělo, ale nemohou zabít duši. Máme se bát spíše těch, kdo mohou svrhnout do propasti jak duši, tak i tělo. Drazí přátelé, odpusťte mi tato slova. Potřebujeme však jasné slovo a realismus.“

Kardinál Sarah dodal, že užívá těchto slovo proto, že ve svém kněžském a pastýřském srdci pociťuje soucit pro tolik bloudících, zmatených, smutných, nespokojených a osamocených duší.

„Kdo je povede na cestu světla, kdo jim ukáže cestu pravdy, jedinou skutečnou cestu osvobození, tedy cestu Kříže? Vydáme je na pospas omylu, nihilismu, zmatku nebo agresivního islamismu? (…) Musíme hlásat světu, že naše naděje má jméno, naší nadějí je Ježíš Kristus, jediný Spasitel světa a lidstva“.

 

 

Zdroj: Vatikánský rozhlas   Foto: Wikimedia Commons 

1 Komentář

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář