Kardinál Schönborn: Letniční mluví přímo o Ježíši Kristu

Vatikán – „František opět dokázal zklamat všechny ty, kdo očekávali černobílou odpověď. Znovu se snaží pozvednout, rozšířit a prohloubit perspektivu, aby překonal konflikt mezi dvěma krajními pozicemi,“ říká kardinál Christoph Schönborn v komentáři k post synodální apoštolské exhortaci Querida Amazonia.

František nenabízí snadná řešení, hledí na Amazonii jako na milovanou zemi a radost z evangelia ho naplňuje důvěrou.

Jeho slova z exhortace jsou určena nám všem, zdůrazňuje vídeňský arcibiskup, který byl z papežského jmenování jedním ze členů Komise pro vypracování závěrečného dokumentu synody.

Na otázku, v jakém klíči číst čtvrtou kapitolu, totiž ústřední pasáže dokumentu věnované pastoračním otázkám, odpovídá: „Premisou celého tématu pastorace Amazonie je naléhavost evangelizace. František odkazuje zejména k přímému hlásání Ježíše Krista, ke kérygmatu. Během synody jsem se mnoha lidí ptal, proč mají v Amazonii letniční a evangelikální církve takový úspěch. Udivilo mne, nebo dokonce šokovalo, že toto natolik zásadní téma bylo sotva zmíněno. Odpověď, kterou jsem často dostával, zněla: letniční mluví přímo o Ježíši Kristu, hlásají kérygma, zatímco katolické hlásání tak činí jen málo,“ říká pro Vatikánský rozhlas kardinál Schönborn.

Pokud jde o nedostatek kněží v amazonském regionu, konstatuje, že František nenabízí rychlou odpověď, dokonce se ani slovem nezmiňuje o možnosti svěcení trvalých jáhnů, o níž mluví synoda. „Některé prvky exhortace vnímám jako papežovo pozvání k intenzívnímu využití všech dosud jen málo vyšlapaných cest k nápravě důsledků nedostatku kněží, aniž by se ihned přistupovalo k viri probati, ke ženatým kněžím jako k východisku,“ dodává vídeňský arcibiskup.

„Na synodě se mluvilo o počtu těchto kněží, pouze v případě Kolumbie jich je 1200. Kdyby pouhá třetina nebo čtvrtina těchto kněží byla k dispozici pro amazonské diecéze, problém nedostatku na místní úrovni by odpadl,“ připomíná kardinál Schönborn.

 

Autor: Vatikánský rozhlas  Datum: 14. února 2020 Foto: Wikipedia – Kardinál Schönborn

Tags: ,,,,

1 Komentář

  1. Jan Krásenský

    To je pastýř, ten František! Zatímco Ježíš Kristus používal podobenství, aby posluchači snáze pochopili jeho učení, jeho náměstek nedává jasné černobílé odpovědi. Už žádné černobílé „Ano, ano – ne, ne“, které rozděluje, ale prohloubení perspektivy, aby překonal konflikt. Ještě že ho máme.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář