Kardinál Vlk má rakovinu plic

 

Mimořádný zdravotní potenciál  a nasazení pana kardinála začaly být limitovány cca od jara 2016.

Ozývaly se bolesti z opěrného aparátu, které po rentgenech bolestivých kloubů byly označeny jako projevy degenerace opěrného aparátu. Na podzim podstoupil pro tyto potíže lázeňské léčení.  Po něm  došlo k výraznému zhoršení, kdy dominovala významná bolest a otok levého ramene.  I přesto na přelomu listopadu a prosince  absolvoval ještě opakovaně  „apoštolské cesty” po Evropě.  Bolesti byly tak silné,  že celkově limitovaly jeho fyzický potenciál. Trpěl závratěmi a stav vygradoval na Štědrý den,  kdy byl pozván do mužského fokoláre v Praze Strašnicích na štědrovečerní večeři  a poté měl sloužit půlnoční mši ve farnosti Praha Vinoř.  Přizvaní lékaři – členové Díla Mariina – konstatovali, že je třeba neodkladně pana kardinála hospitalizovat. Po dohodě s profesorem interní kliniky, který pana kardinála léta ošetřoval, ho ještě na Štědrý večer hospitalizovali na koronární jednotce pro poruchu srdečního rytmu.

Byla mu provedena elektrokardioverze a byl zkompenzován diabetes mellitus.  Po čtyřech dnech byl  propuštěn z hospitalizace s tím, že bolesti ramene budou řešeny ambulantně. Vzhledem k omezené hybnosti levé paže a úporným bolestem levého ramene, nebyl schopen být ve svém bytě sám, přijal pohostinnost mužského fokoláre v Praze, kde ho ošetřoval jeden zdravotní bratr, denně k němu docházela jeho ošetřující lékařka a byl v laskavé péči všech fokolarínů.

Ihned po svátcích na Nový rok prošel opakovanými vyšetřeními na ortopedické a rehabilitační klinice. Bolest levého ramene byla neúnosná i přes   veškerou terapeutickou péči. Byla doplněna kompletní  vyšetření, která ukázala, že se nejedná o otok a bolest  z degenerovaného ramenního kloubu, ale o systémové postižení. Po krátkém pobytu ve svém bytě, kde mu byla zajištěna denní i noční péče ze strany členů Díla Mariina, byl opět hospitalizován, podstoupil celotělové PET CT vyšetření a následnou bronchoskopii, která potvrdila  tumor plic s metastázemi do kostí.

Diagnózu přijal v klidu, a když mu ji sdělovali páni profesoři, byl to on, kdo je podepíral a ujišťoval, že je na správné cestě, protože už vícekrát se mu zdálo, že odejít „tam”, je to nejsprávnější řešení. Páni profesoři byli trochu překvapeni…

V pátek 20. 1. 2017 byl propuštěn z hospitalizace  do domácího ošetřování. Je předán do péče profesora onkologické kliniky, kde pro jeho typ nádoru připraví chemoterapii. Nyní pan kardinál bydlí na faře v Karlíně a péči o něj zajišťuje místní pan farář – fokolarín – a jeho pravá ruka paní Magda, pracovnice farnosti. Docházet bude jeho ošetřující lékařka – volontárka, která zprostředkovává po celou dobu kontakt s ošetřujícími profesory jednotlivých klinik…

Pan kardinál byl úžasně překvapen, jaká vlna zájmů,  solidarity a modliteb za jeho zdravotní stav se ve společenství nejen díla Mariina ale v celém našem národě zvedla… Bylo patrné, že proklamovaná láska není jen usmíváním, ale že v takových situacích je láska konkrétním činem…, to ho velmi potěšilo. Pan kardinál děkuje za veškerou pomoc a podporu členům Díla Mariina, Arcibiskupství pražskému a všem, kteří jej podporují konkrétními skutky i modlitbou.

 

Zdroj: kardinal.cz 

Foto: wikipedia

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář