Kdo rozdělil Bibli do kapitol a veršů?

Ten, kdo slyšel o Velké listině svobod (Magna charta libertatum) a králi Janovi, asi slyšel o Stephenu Langtonovi, arcibiskupu z Canterbury, který zprostředkoval mír mezi králem a vzbouřenými lordy a umožnil přijmout tento důležitý dokument.

Stephen Langton má však nárok i na další slávu. Máme užitek z jeho hlubokého biblického poznání vždy, když otevřeme Bibli, protože to byl on, kdo přišel s myšlenkou dělit text na kapitoly.

Před Langtonem (1150-1228) se pokoušelo několik lidí rozdělit delší knihy Bible do lépe zvládnutelných menších celků. Ale jeho verze se uchytila a byla východiskem pro takové členění textu, jaké známe dnes.

Výhody kapitol jsou zřejmé. Nehledě na to, že usnadňují práci studentům, pomáhají nám s orientací v textu, v rozlišování částí děje a vyznačují nám začátky a konce příběhů a témat.

A co členění do veršů? To přišlo mnohem později. Italský dominikánský učenec Santi Pagnini (1470-1541) rozčlenil Nový Zákon do veršů, ale ty byly mnohem delší než ty dnešní a neujaly se. Užitek dnešního systému sahá k francouzskému učenci, Robertu Estienneovi (1503-59), také známému jako Robertus Stephanus. Vytvořil systém očíslovaných veršů v řeckém Novém zákoně (1551), ve francouzské Bibli (1553). Čísla umístil na okraj, ale v latinské Vulgatě (1555) včlenil čísla do textu.

Estienne byl vzdělaný muž, ale jeho podmínky pro práci nebyly ideální: při jedné příležitosti členil Nový Zákon do veršů v dešti po cestě z Paříže do Lyonu, kde se měl setkat v určitém termínu s tiskařem. První Bible v angličtině, která byla členěna do kapitol a veršů, jako je máme dnes, byla Ženevská Bible z roku 1560.

Téměř všechny Bible používají členění podle ní (ačkoli populární překlad má pouze kapitoly.) Je třeba uznat, že vedle výhod může mít i nevýhody. Je lidským vysvětleném posvátného textu a lidé mohou špatně pochopit jeho význam.

Například příběh o setkání Ježíše s Nikodémem ve 3. kapitole Janova evangelia. Příběh ve skutečnosti začíná v Janovi 2,23-25, a pokud si toho nevšimneme, nebudeme rozumět příběhu tak, jak bychom měli. Zkušení čtenáři nedávají důraz na kapitoly a verše, ale na význam textu.

 

Zdroj: Christian Today  Foto: Wikimedia Commons, ilustrační  

 

 

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář