KMS obměnila své vedení

Křesťanská misijní společnost dlouhodobě reprezentuje mainstream českých charismatických křesťanů s nepřehlédnutelným přesahem do celého českého evangelikálního hnutí. Výsledky činnosti KMS využívají ještě širší křesťanské kruhy, někdy aniž by si uvědomovali, že KMS stojí za měsíčníkem Život víry (a nově i internetovým magazínem), Manželskými večery, kurzy Alfa a dalšími aktivitami.

Výkonnou složkou vedení KMS je Širším výborem (ŠV) volený Užší výbor (UžV). Ten pracoval po léta ve stejném složení. Letos 24. října ŠV KMS svou volbou výrazně proměnil jeho složení. Ze stávajících členů v novém UžV zůstávají dosavadní předseda KMS Jaroslav Šelong, pastor AC Agapé Český Těšín, místopředseda KMS Radek Smetana, zástupce biskupa AC a tajemník KMS Lubomír Ondráček. Za rezignujícího Petra Šimmera, seniora seniorátu CB Severní Čechy, a Josefa Thála, staršího ECM Jihlava, byli zvoleni tři noví členové, kteří byli různým způsobem do služby KMS zapojeni už řadu let.

Pastor KS Klatovy Pavel Fialka (* 1976) je svým obdarováním evangelista, vyučuje nově obrácené a káže. Dálkově studuje na ETS. Svou kandidaturu zdůvodnil slovy: „Vizi, poslání a aktivity KMS vnímám jako důležité pro růst Božího království v naší zemi a rád se na jejich uskutečňování budu s Boží pomocí podílet. Zdravá spolupráce křesťanů a církví založená na pravdě Písma, Boží lásce a moci Ducha svatého je klíčová pro duchovní průlom a naplnění Velkého poslání.“

Misijní pracovník sboru My Father’s House v Turnově Lukáš Mixánek (* 1984) spravuje evangelizační weby Ježíš tě má rád, Jak do nebe? a Pravý hrdina, vede službu Doteky nebe, je členem mezinárodního týmu Jesus Encounter Ministries a členem přípravného týmu modlitební konference Mokon. Zaměřuje se na evangelizaci, modlitební službu a na propojení církevních pracovníků a generací. Ke svému zapojení do UžV uvedl: „Přál bych si, aby byla česká církev plná Boží moci a slávy, připravená nevěsta Kristova. Věřím, že i v tomto má KMS nadále svou významnou úlohu.“

Kazatel CB Dobruška Štěpán Vašíček (* 1978) stál před 20 lety u založení stanice CB v Dobrušce. Vystudoval ETS. „Pán mi dává na srdce misii a vzájemnou spolupráci křesťanů napříč denominacemi,“ řekl ke své kandidatuře. „Toužím po vzájemné spolupráci a službě Božích dětí pod vedením Ducha svatého.“

Tři znovu zvolení členové UžV budou v rámci nového složení reprezentovat kontinuitu. Na spolupráci nových a staronových vedoucích bude záležet, zda KMS „omladí“, nejen co se týče věkového průměru.

Autor: KMS Datum: 21. listopadu 2023 Popisek fotografie: 
Nový Užší výbor KMS: zleva Lubomír Ondráček, Štěpán Vašíček, Pavel Fialka, Jaroslav Šelong, Lukáš Mixánek a Radek Smetana (ve výřezu)

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář