Kněz posílá otevřený dopis německému kardinálovi a prosí ho, aby podporoval katolické učení o homosexualitě

Dva z nejvlivnějších katolických prelátů v Evropě v posledních měsících veřejně prosazovali, aby církev změnila své učení o homosexualitě.

V únoru kardinál Jean-Claude Hollerich, lucemburský arcibiskup, který působí jako předseda Komise biskupských konferencí Evropské unie, v rozhovoru řekl, že učení církve o praktikované homosexualitě je hříšné, bylo „špatné“ s argumentem, že „sociologicko-vědecký základ tohoto učení již není správný“. 

V rozhovoru zveřejněném 31. března, německý kardinál Reinhard Marx, hovořící o stejných otázkách, a poznamenal, že Katechismus katolické církve „není vytesán do kamene“ a „je také dovoleno pochybovat o tom, co se tam píše“.

SOUVISEJÍCÍKardinál Marx: Církev musí vážně diskutovat o tématu celibátu, roli žen a sexuální morálce

Následující „otevřený dopis“ Hollerichovi a Marxovi napsal kněz Philip G. Bochanski, výkonný ředitel organizace Courage International, která pracuje s lidmi se sexuální náklonností ke osobám stejnému pohlaví.

„Jako kněz, který se mnoho let věnuje pastorační službě lidem, kteří zažívají náklonnost k osobám stejného pohlaví, jsem s vážnými obavami četl vaše nedávné veřejné komentáře o katolickém učení o homosexuálních aktech,“ cituje z listu Catholic News Agency. 

„Naznačil jste, kardinále Hollerichu, že „sociologicko-vědecký základ“ katolické doktríny, že homosexuální jednání jsou nemorální, „již není správný“, a vyzval jste k „zásadní revizi církevního učení“ a „změně doktríny“. Vy jste k této otázce zaujal stejný postoj, kardinále Marxi, a odůvodnil jste svůj postoj poznámkou, že „katechismus není vytesán do kamene,“ pokračoval kněz. 

Bochanski dále argumentuje, že zmíněný odstavec z katechismu katolické církve je zcela jasný a založený na Písmu. Oběma kardinálům připomíná, že když skládali své kněžské sliby, tak přísahali svou věrnost učení církve a „vyhneme se jakémukoli učení, které je s ní v rozporu“. 

„Porušení vaší přísahy nad tímto učením by velmi uškodilo právě těm lidem, kterým upřímně chcete pomoci. „Zanedbání církevního učení brání“ těmto našim bratřím a sestrám „obdržet pomoc, kterou potřebují a kterou si zaslouží“, jak napsalo Dikasterium pro nauku víry v roce 1986. Tvrdit, že toto definitivní učení se může změnit, vzbuzuje falešné naděje mezi našimi bratry a sestrami,“ varuje ve svém dopisu kněz. 

Podle Bochanskiho by porušení jejich přísahy také zranilo ty věřící, kteří se „snaží žít cudně v v souladu s učením církve.“ „Když slyší, jak naznačujete, že takové závazky jsou zbytečné, cítí se přehlíženi a nerespektováni právě těmi lidmi, jejichž lásku a péči nejvíce hledají,“ píše se v dopisu. 

Ředitel organizace Courage International dále apeloval na jednotu církve a aby kardinálové pokračovali ve šlépějích apoštolů.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 10. května 2022 Foto: Wikimedia Commons – kardinál Marx

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář