Konference ICEJ Connection 2024

V únoru příštího roku chystáme další – už třetí – ročník konference pro české, slovenské a polské křesťany „ICEJ Connection“ v Českém Těšíně. S potěšením oznamujeme, že hlavním hostem bude nestor izraelského mesiánského hnutí Benjamin Berger. Účast dále potvrdil Šílo ben Hod se svou hebrejskou kapelou a pracujeme také na pozvání arabských křesťanů.

Tématem je význam židovského probuzení pro dnešní dobu ve světle verše apoštola Pavla z listu Římanům 11:15: Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých!

Zapište si tedy termín: 15. – 17. 2. 2024.

Jste srdečně zváni! 

Zaregistrujte se prosím zde: https://on.icej.org/Connection-2024

CO TO JE ICEJ CONNECTION

ICEJ Connection je křesťanská konference o Izraeli a současném Božím díle na Blízkém východě určená věřícím všech denominací z České republiky, Slovenska a Polska.

Náš cíl:

– navázat spojení mezi Božím lidem ve střední Evropě a na Blízkém východě

– propojit věřící všech denominací s Izraelem

– ukázat na dílo smíření spojující Židy a křesťany, a zvláště Židy a Araby

– osvětlit spojení mezi biblickými proroctvími a realitou dnešního Izraele

– povzbudit křesťany k zapojení se do Božího díla obnovy Izraele

Kdy a kde:

Křesťanské centrum Český Těšín, 15. – 17. 2. 2024.

Hlavní řečníci:

Benjamin Berger, Církev Beránka na hoře Sion, Jeruzalém, Izrael

Shilo Ben Hod, vedoucí chval a kazatel mladé generace, Jeruzalém, Izrael

Henryk Wieja, lékař a vedoucí křesťanské nadace Život a misie, Ustroń, Polsko

Mojmír Kallus, viceprezident ICEJ a vedoucí české pobočky ICEJ, Praha a Jeruzalém

Shilo ben Hod povede během konference chvály společně s dalšími židovskými a arabskými členy své skupiny Solu Israel.

První ročník konference ICEJ Connection se uskutečnil v Českém Těšíně v říjnu 2021. V únoru 2023 proběhl za velkého zájmu druhý ročník a na tyto úspěšné akce navazujeme přípravou třetího ročníku. Opět přineseme svědectví o dynamicky se vyvíjejícím Božím působení v Izraeli, o němž budou mluvit jeho přímí účastníci, Židé i Arabové. Je naším přáním, aby se česká, slovenská a polská církev dozvídala z první ruky o velkých věcech, které Bůh dělá ve světě, a zvláště v Izraeli, a aby se také do tohoto díla aktivně zapojila.

Jsme přesvědčeni, že obnova Izraele si od nás žádá odpověď. Bůh nechce, abychom pouze přihlíželi, nýbrž očekává, že se budeme tohoto díla aktivně účastnit. Modlitbou, účastí v projektech i aktivním postojem na podporu židovského lidu a proti antisemitismu. Na konferenci se dozvíte o možnostech, jak se můžete prakticky zapojit.

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) je globální křesťanská organizace založená v roce 1980 v Jeruzalémě jako výraz rozpoznání biblické důležitosti celého města Jeruzalém a jeho spjatosti s židovským lidem. Dnes reprezentuje miliony křesťanů, různé církve a denominace. Ve vytvoření Státu Izrael spatřujeme Boží věrnost vůči starověké smlouvě s židovským lidem.

Registrační poplatek od 1.12. do 31.1.2024 650 Kč (26 Eur) pro osobu staršÍ 15 let.

Dále bude možné registrovat se přímo na místě s poplatkem 800 Kč (32 Eur).

Dnem platby se míní datum připsání platby na bankovní účet ICEJ.

S pozdravem za ICEJ ČR

Mojmír Kallus

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář