Kostel v Berlíně otevřel dveře muslimům, jež se nevešli do mešity

Berlín – Luteránský kostel v německé metropoli Berlíně otevřel dveře muslimům, kteří se kvůli koronavirovým restrikcím nevešli do mešity. Muslimské modlitby se zúčastnila i farářka, informovala agentura Reuters.

Německo od 4. května opět umožnilo vykonávat náboženské obřady pod podmínkou, že věřící budou mezi sebou udržovat minimální rozestupy 1,5 metru. V důsledku toho pojme mešita Dar Assalam ve čtvrti Neukölln pouhý zlomek lidí, kteří se sem obvykle chodí modlit.

S nabídkou pomoci přišel kostel sv. Marty v sousedním městském obvodu Kreuzberg, který po dobu ramadánu nabídl muslimům své prostory k pátečním modlitbám.

„Je to velké gesto, přináší radost v době ramadánu i v této krizi,“ řekl imám mešity Mohamed Taha Sabry. V kostele vedl muslimský obřad, na který z vitrážového okna shlížela podobizna Panny Marie. „Pandemie z nás vytvořila společenství. Krize lidi spojuje.“

„Je to zvláštní pocit, s ohledem na hudební nástroje či obrazy,“ popsal své pocity člen muslimského sboru věřících Samer Hamdoun. „Ale když se na to podíváte, když pominete drobné detaily, je to koneckonců chrám Boží.“

Páteční modlitby se zúčastnila i místní farářka Monika Matthiasová, která měla projev v němčině. „Toto nás sblížilo. Zda či v jaké podobě toto partnerství přetrvá, ještě není známo. Ale myslím, že poznávání se a to, co jsme v tento čas společně zažili, nás posiluje v tom, co přijde,“ řekla.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

Autor: ČTK  Datum: 24. kv%etna 2020  Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,,

3 Komentáře

 1. Neřekl bych, že je to správné… ale u nesvatých církví mě to vůbec nepřekvapuje. Ostatně kostel není chrám Boží už dávno.

  Odpověď
 2. Myslím, že je to špatně. Pokud by poskytli ve svém kostele ubytování pro kohokoliv potřebného, tak je to O.K., ale pokud pokud poskytnou modlitebny k hlásání jiného evangelia – tak je to velmi špatně a mají podíl na falšování evangelia a zapírají Pána Ježíše.

  Galatským 1:6-10 Divím se, že se od toho, který vás povolal Kristovou milostí, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu.7 Není jiné evangelium, ale jsou někteří, kteří vás uvádějí ve zmatek a chtějí Kristovo evangelium překroutit. 8 Ale i kdybychom vám my nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného než to, co jsme vám zvěstovali, budiž proklet! 9 Jak jsme řekli dříve, i nyní říkám znovu: Jestliže vám někdo zvěstuje jako evangelium něco mimo to, co jste přijali, budiž proklet! 10 Získávám si teď lidi, nebo Boha? Či se snažím líbit lidem? Kdybych se chtěl ještě líbit lidem, nebyl bych Kristův otrok.

  Matouš 10:32-33 Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; 33 kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

  2 Korintským 6:14-18 Nebuďte zapřaženi do cizího jha s nevěřícími. Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké je společenství světla s tmou? 15 Jaký je souzvuk Krista s Belialem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? 16 Jaké spojení svatyně Boží s modlami? Neboť vy jste svatyní Boha živého, jak řekl Bůh: ‚Budu bydlet uprostřed nich a procházet se mezi nimi, a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘ 17 Proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se,‘ praví Pán, ‚a nečistého se nedotýkejte; a já vás přijmu 18 a budu vám Otcem a vy mi budete syny a dcerami‘, praví Pán Všemohoucí.

  Odpověď
 3. Nebuďte tak mírní. Já NEMYSLÍM že je to špatně. Já VÍM podle Písma Svatého, že je to rouhavá ohavnost a neláká k muslimům. Místo aby slyšeli evangelium tak jsou utvrzováni v tom, že jejich ďábel allah je totéž co pravý Bůh. Jaromír Jandl

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář