Kraj chce prohlásit broumovské kostely národní kulturní památkou

Hradec Králové – Královéhradecký kraj usiluje o prohlášení ojedinělého souboru deseti kostelů na Broumovsku národní kulturní památkou. Kostely v první čtvrtině 18. století postavili architekti Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. Žádost o prohlášení kostelů národní kulturní památkou chce kraj podat na ministerstvo kultury začátkem příštího roku.

„Dientzenhoferové patří k nejvýznamnějším představitelům vrcholného baroka u nás. Díky nim mohly vzniknout nezaměnitelné a umělecky brilantní stavby,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro kulturu Martina Berdychová. (Východočeši). Dodala, že v roce 2021 uplyne 270 let od smrti Kiliána Ignáce a o rok později 300 let od smrti jeho otce Kryštofa Dientzenhofera.

Kostely vznikly jako ucelený soubor venkovských farních kostelů spojených obdobím vzniku, osobností zadavatele a autory návrhů. Vedení kraje proto chce prohlásit národní kulturní památkou tento soubor jako celek a zvýšit tím prestiž těchto památek. Jednotlivě mají kostely zatím statut kulturní památky.

Kostely vznikly na zakázku tehdejšího opata břevnovsko-broumovského benediktinského kláštera Otmara Zinkeho. Mezi lety 1719 až 1738 postupně vznikly v obcích Vernéřovice, Ruprechtice, Heřmánkovice, Otovice, Vižňov, Bezděkov nad Metují, Broumov, Šonov, Božanov a Hlavňov.

Každý kostel je originálem, který barokní stavitelé zakomponovali do krajiny Broumovska. To je podle hejtmanství ojedinělé a unikátní v kontextu kulturní krajiny v České republice i celé Evropě.

Stavby se také výrazně liší od jiných kostelů, které se v té době obvykle stavěly. Stavitelům se podařilo vytvořit nové dominanty na mírných návrších a v těžištích tehdy se rozvíjejících obcí. Kostely navíc vizuálně doplňují přirozené skalní útvary, které broumovskou náhorní plošinu obklopují.

Dientzenhoferové se také vyrovnali s požadavky zadavatele na jednoduchý typ venkovského kostela, který měl být zdobným a důstojným místem pro uctívání Boha, ale současně neměl být příliš nákladný. Náklady totiž hradily jednotlivé farnosti, opatství jim pouze zapůjčilo polovinu peněz na stavbu a poskytlo mobiliář z vyřazených kostelů. Objednané stavby přitom musely pojmout poměrně početnou populaci jednotlivých vesnic, které v té době měly i kolem 1500 obyvatel.

Seznam broumovských kostelů (v závorce datum výstavby a jejich autor):

• kostel sv. Michaela Archanděla, obec Vernéřovice (1719-1721, Kryštof Dientzenhofer)
• kostel sv. Jakuba Většího, obec Ruprechtice (1720-1723, Kryštof Dientzenhofer)
• kostel Všech svatých, obec Heřmánkovice (1722-1726, Kilián Ignác Dientzenhofer)
• kostel sv. Barbory, obec Otovice (1725-1727, Kryštof Dientzenhofer)
• kostel sv. Anny, obec Vižňov (1724-1727, Kilián Ignác Dientzenhofer)
• kostel sv. Prokopa, obec Bezděkov nad Metují (1724-1727, Kilián Ignác Dientzenhofer)
• kostel sv. Václava, obec Broumov (1728-1729, Kilián Ignác Dientzenhofer)
• kostel sv. Markéty, obec Šonov (1726-1730, Kilián Ignác Dientzenhofer)
• kostel sv. Maří Magdalény, obec Božanov (1733-1738, Kilián Ignác Dientzenhofer)
• kaple P. Marie Sněžné na Hvězdě, obec Hlavňov (1732-1733, Kilián Ignác Dientzenhofer)

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 28. prosince 2020 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář