Křesťané s muslimy na setkání v Indonésii vydali prohlášení volající po ukončení nenávisti a politizace islámu

Jakarta – Prohlášení pod názvem The Nusantara Statement vyzývá náboženské vůdce z celého světa, aby společně podporovali mír, rovnost a ochranu lidské důstojnosti. Mezi křesťany, kteří deklaraci podepsali, byl například zakladatel Kairos Company Johnnie Moore nebo arcibiskup Joseph D’Souza.

„Vyzýváme lidi dobré vůle, jakékoliv víry a národnosti, aby se přidali k budování globálního konsenzu a bránili politickému vyzbrojování islámu, ať už muslimy nebo nemuslimy, a aby omezili šíření nenávisti podporou vzniku skutečně spravedlivého a harmonického světového řádu založeného na úctě k rovným právům a důstojnosti každé lidské bytosti,“ uvedli v prohlášení.

Setkání pořádala umírněná islámská organizace Nahdlatul Ulama, zúčastnili se ho náboženští představitelé z více než 20 zemí světa. Arcibiskup D’Souza společné prohlášení uvítal. „Často se stává, že nejvíc trpí chudí, marginalizovaní a vyloučení. To musí skončit,“ uvedl. „Všechna velká světová náboženství se na tomto mohou shodnout: Každý lidský život je rovný a má vlastní důstojnost, jakékoliv násilí je zlé a není od Boha. Myšlenky zachycené v prohlášení jsou nezbytné pro skutečně pluralitní společnost, která uznává jedinečnost a identitu jiných náboženství a poskytuje prostor pro spolupráci a dialog. Naší vizí je, aby náboženství bylo pro svět požehnáním, ne kletbou,“ dodal.

I když se islám zrodil na Blízkém východě, arcibiskup D’Souza uvedl, že bylo logické, aby prohlášení vzniklo v Indonésii, nejlidnatější zemi na světě, která podle něj historicky reprezentuje to nejlepší z islámu. Organizace Nahdlatul Ulama byla založena bývalým indonéským prezidentem Abdurrahman Wahidem, jejím cílem je podporovat tolerantní a inkluzivní islám. Během svého života prezident Wahid získal několik ocenění za práci při budování demokracie, za podporu míru a mezináboženské spolupráce.

Reverend Moore uvedl, že byl poctěn možností připojit se podpisem k prohlášení. „Objevuje se nový duch přátelství a spolupráce mezi nejvlivnějšími vůdci největších světových náboženských komunit v aktivní podpoře mírové koexistence a neúprosné opozici vůči extrémismu s odhodláním udělat ze světa lepší místo pro naše děti,“ vysvětlil. „Je výsadou solidárně stát jako křesťanský vůdce s těmi, kteří prosazují mír mezi světovými náboženstvími a otevřeně a bez obav vzdorují těm, kteří chtějí využívat náboženství jako prostředek podpory násilí,“ dodal Moore.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

 

Kristýna Gillíková  Zdroj: Christian Today  Foto: Twitter Johnie Moore 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář