Křesťané se ozvali proti kriminalizaci chudých

Nebezpečný sociální experiment, který sociální politiku de facto nahrazuje politikou trestní a který řadu lidí, kteří se už teď neobejdou bez pomoci, uvrhne do ještě větší bídy a ilegality. Těmito slovy označují odborníci chystanou novelu zákona o hmotné nouzi. A zvedají svůj hlas.  

Poslanecká sněmovna v nejbližší době projedná návrh zákona (kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), který by umožnil zabavovat část sociálních dávek jako trest za spáchání drobných přestupků. Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi je přepracovanou verzí dva roky starého návrhu z dílny ODS, který mezitím upravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a který ke schválení doporučil sněmovní sociální výbor.

Novela počítá s tím, že příjemci sociálních dávek by o tuto podporu mohli na tři měsíce přijít tehdy, spáchají-li opakovaně přestupek proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku. Návrh zákona také stanoví pořadí, ve kterém se mají doposud nezabavitelné dávky snižovat. Částka, o kterou bude dávka z důvodu úhrady pokuty za některý z přestupků snížena, se nově stane příjmem obce.

Odborníci na sociální práci bijí na poplach a poslancům a poslankyním PSP ČR k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi zaslali otevřený dopis. V něm upozorňují, že navržené restrikce chudým lidem žádnou úlevu nepřinesou a v posledku bude taková úprava znamenat mnohem větší výdaje pro stát, stejně jako nevyhnutelný nárůst kriminality.

V těchto dnech půjde novela do druhého čtení a lze se důvodně obávat, že tento zákon kriminalizující chudé bude schválen.

„Bude-li zákon přijat, přispěje ke stavu, v němž je demokracie jen pro některé, a lidská důstojnost chudých, slabých a zranitelných bude ještě více pošlapávána. Společnost, otřesená covidovou epidemií, se začne rozkládat ještě víc. Jako křesťané a křesťanky chceme být s takto vylučovanými spoluobčany solidární. Protestujeme proti této asociální zákonodárné iniciativě a důrazně varujeme před jejími důsledky,“ píše se v otevřením dopise, který iniciovali farář Tomáš Trusina a filosof a vysokoškolský učitel Jan Bierhanzl.

Dopis podepsala řada duchovních, sociálních pracovníků a pedagogů, mezi nimi prof. Tomáš Halík, Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika, Jakub Suchel, ředitel Diakonie Praha, Martin Prudký, teolog a VŠ učitel, Pavel Klinecký, českobratrský evangelický farář, Petr Hruška, římskokatolický farář v Chebu, Martin Bednář, ředitel Caritas – VOŠs Olomouc a desítky dalších.

Autor: charita.cz Datum: 11. února 2021 Foto: Pixabay – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,

1 Komentář

  1. Pokud by byl zákon schválen, tak pak jde o to jak by byl prováděn. Nelze např. tolerovat, že někdo krade, je tu zákon a ten je třeba respektovat. Křesťané musí ctít zákony. Pokud by ten zákon byl používán v krajních případech a v podstatě vyjímečně, tak by se snad dal ospravedlnit.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář