Kresťanov a Židov spojili komentáre k Žalmom

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave 12. júna predstavili komentár ku knihe žalmov 51 – 75. Je to významné teologické dielo, ktoré je výsledkom dlhodobej práce tímu slovenských odborníkov v biblických vedách.

“Komentár ju súčasťou komentárov k biblickým kniha Starého a Nového zákona, ktorý od samého začiatku zastrešuje Teologická fakulta Trnavskej univerzity. Počas aprílovej návštevy najvyšších predstaviteľov Katolíckej cirkvi a zástupcov Ústredného zväzu Židovských náboženských obci vo Vatikáne ho prijal aj pápež František a hlavný rabín mesta Ríma,” informoval doc. Miloš Lichner, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity (TF TU), ktorý celý projekt zastrešuje.

Doc. Miloš Lichner exkluzívne pre portál uzzno.sk povedal: „Tieto komentáre sú dôležité pretože máme spoločné knihy (hebrejské texty Písma Svätého, ktoré my nazývame Starý zákon) a ide v podstate o úplne nové preklady z textov z pôvodných jazykov hebrejčina a gréčtina doplnené o biblické komentáre, komentáre rabínov a cirkevných otcov, ako aj pastorálne aplikácie (vhodné ako podklad na prípravu kázní)“.

[adrotate banner=“21″]

 

Nie všetci totiž ovládajú cudzie jazyky a takto sa aj učitelia náboženstva, kňazi, pastori získajú niečo, čo doteraz nemali. „Je to  vedecká publikácia svetovej úrovne v slovenskom jazyku, ktorá ich môže ďalšie roky sprevádzať. Tieto komentáre ich určite myšlienkovo ovplyvnia, ukazujú totiž na naše spoločné korene a môžu napomôcť budovať spoločnú budúcnosť“, dodal pre uzzno.sk doc Lichner.

Bohdan Hroboň, ktorý viedol autorský kolektív zdôraznil náročnosť editorskej práce ako aj viac vrstvovosť komentára, ktorý okrem najnovších prekladov z pôvodných jazykov obsahuje aj teologické a biblické analýzy, komentáre rabínov a cirkevných otcov a liturgické či pastorálne aplikácie. V rámci prezentácie si účastníci vypočuli niekoľko piesní od Antona Dvořáka Biblické písne v podaní Tomáša Michalíka, ktorého na klavíri sprevádzala Monika Rahlová.

Peter Dubovský, slovenský jezuita, ktorý stál v počiatkoch projektu a ktorý je v súčasnosti dekanom pápežského biblického inštitútu v Ríme zdôraznil výnimočnosť projektu ako aj jeho potrebu pri formovaní mladej slovenskej inteligencie potrebujúcej jazykovo dostupné kvalitné vedecké knihy. Záverom sa prítomným prihovoril riaditeľ vydavateľstva Dobrá kniha František Sočufka SJ. Vydavateľstvo Dobrá kniha úzko spolupracuje s TF TU pri publikovaní významných teologických a biblických diel v slovenskom jazyku.

Záštitu nad prezentáciou prevzali Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, predseda Konferencie biskupov Slovenska, Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a predsedu ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike, Igor Rintel, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku a Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta Bratislavy. Na prezentáciu prijali pozvanie aj Peter Kažimír, podpredsedu vlády a minister financií SR, Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, viacerí poslanci a predstavitelia akademického, cirkevného a spoločenského sveta.

Zdroj a foto : uzzno.sk

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář