V létě začnou vykopávky v Abú Goš. Podle Bible zde byla Archa úmluvy

 

JERUZALÉM – Tým izraelských a francouzských archeologů začne v srpnu pod vedením profesora Israela Finkelsteina s vykopávkami v arabské vesnici Abú Goš. Místo bylo na základě staršího arabského názvu – Karját al-‘Ináb – ztotožněno s biblickým Kirjat Jearim.

Právě v tomto místě, zmiňovaném v Bibli více než desetkrát, měla stát přibližně dvě desetiletí Archa úmluvy. Podle zmínek v Knize Jozue, kde je pojmenováno Kirjat Ba’al, Ba’ala či Ba’alej Jehuda mohlo jít o starší posvátné místo, zasvěcené kananejskému božstvu Ba’alovi. To by odpovídalo známému pravidlu „posvátné jednou – posvátné navždycky“.

V římském období zde sídlila X. římská legie Fretensis. Byzantinci tu v 5. století postavili chrám, roku 1141 zde založili další kostel křižáci (řád Špitálníků) a roku 1924 zde Francouzi postavili Chrám Panny Marie od Archy úmluvy.

Vykopávky se však zaměří na dobu železnou, období ztotožňovaném podle Bible s vládou krále Davida, a tedy i umístěním Archy v Kirjat Jearim a jejím přenesení do Jeruzaléma.

„Je to jedno z mála důležitých míst v Judsku, kde dosud neproběhl systematický archeologický výzkum,“ řekl k tomu Finkelstein. Vykopávky tak mohou přinést zásadní informace i k otázkám týkajícím se právě Jeruzaléma.

Zdroj: ztis.cz 

Foto:

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář