Levité se připravují na Třetí chrám

Vedoucí levitů: Hašabiáš, Šerebiáš, Ješua, syn Kadmielův, a jejich bratři sloužili naproti nim a zpívali chvalozpěvy a děkovné písně podle nařízení Davida, muže Hášimova – sloužili naproti nim ve směnách. Neheniáš 12:24

Ve čtvrtek, třetí mezidobí Pesachu, se v Jeruzalémě shromáždili levité, aby si zopakovali svou hudební roli v Chrámu. Skupina asi dvou desítek levitů se shromáždila ve Starém městě, aby nacvičila svůj zpěv a přitom si oblékla oděv určený pro chrámové hudebníky ve Třetím chrámu.

Zpěv vyústil v tanec, který oslavoval radost z biblické slavnosti.

Levité také troubili na stříbrné trubky, které byly připraveny pro použití ve Třetím chrámu.

Celý text je k dispozici na stránce Israel.cz

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář