Luteráni věří, že dohoda o interkomunium se blíží

Papežova účast na protestantských oslavách 500. výročí reformace v Lundu otevřela nové cesty na poli vzájemných vztahů – konstatuje předseda Světové luteránské federace biskup Munib Younan. Zdůrazňuje, že katolíci na celém světě po vzoru papeže Františka stále více spolupracují s protestanty.

Největším přelomem ve vzájemných vztazích je však, jak se domnívá, zahájení diskuse nad interkomuniem, tedy vzájemném sdílení stolu Páně. Církev vždy učila, že to není možné, protože luteráni nesdílejí katolickou víru v eucharistii a jejich pastoři nejsou kněžími ve svátostném smyslu, a tedy ani jejich liturgie není svátostná. Luteránský biskup Younan je nicméně přesvědčen, že za deset či nejdéle patnáct let se podaří dojít v této věci k dohodě:

 

„Před setkáním v Lundu nebylo možné o interkomuniu vůbec mluvit. Nyní je tomu jinak. Na tiskové konferenci v Malmö kardinál Kurt Koch řekl, že je musíme považovat za otázku, o níž se dá diskutovat. A to je velmi důležité. Na příštím setkání Světové luteránské federace a Papežské rady pro jednotu křesťanů budeme hovořit o eklesiologii, duchovní službě a eucharistii. Jsou to tři otázky, v nichž se neshodujeme.

Dnes ovšem ekumenismus už nespočívá výlučně na teologickém dialogu, ale také na vzájemné důvěře a přátelství. A právě díky této důvěře a přátelství, díky otevřenosti a síle, která vyplývá ze setkání v Lundu, věřím, že za deset, maximálně patnáct let, dojdeme v této věci k dohodě. Během deseti let naše společná smíšená komise vypracuje dohodu stvrzující, že se naše dvě církve navzájem uznávají. Věřím, že to bude požehnáním“ – řekl Vatikánskému rozhlasu předseda Světové luteránské federace.

 

Zdroj: Rádio Vaticana
Foto: Wikimedia, předseda Světové luteránské federace biskup Munib Younan

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář