Lutherova společnost vydala knihu 95 výpovědí Dr. Martina Luthera

 

Lutherova společnost v říjnu vydala knihu 95 výpovědí Dr. Martina Luthera, Malý spis – velké změny, jako svou již 18. publikaci. Společnými autory druhého, přepracovaného vydání je Adriána Bílá, Maroš Nicák, Ľubomír Batka.

screen-shot-2016-11-28-at-14-40-53Kniha nabízí překlad známých 95 výpovědí Martina Luthera. Čtenář se o tomto významném Lutherově spisu dozví více ze tří studií: historické, teologické jako i kontextuální a pronikne k podstatě reformační teologie. Bez ohledu na to, že otázka historicity přibití výpovědí na bránu zámeckého kostela ve Wittenbergu zůstává otevřená, kniha vede k pochopení Lutherových výpovědí o pokání a Lutherových sociálně-etických důrazu v konkrétních projevech křesťanského života. (Oficiální text vydavatele)

Publikaci lze objednat v knihkupectví Kalich, doporučená cena je 159,- Kč.

Martin Luther
V roce 1517 přibil německý mnich Martin Luther svých 95 tezí na bránu Wittenberského zámeckého kostela. Šlo o body k rozpravě o římskokatolické církve, které nakonec vedly ke vzniku reformace.

Osobní údaje:
Narodil se v Eislebene v Sasku (dnešní Německo).
Bojoval proti prodeji odpustků.
Roku 1520 ho papež Lev X. prohlásil za kacíře.
V roce 1525 se oženil za Katharinu ven Bora.
Měl 6 dětí.
Zabýval se překladem Bible, šíření reformace a skládání náboženských písni.
Zemřel v roce 1546 jako 63letý v Eislebene v Sasku.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář