MacArthur vyzval evangelikály k jednotě v zápasu za pravdu evangelia

Evangelikální hnutí lze jen těžko definovat radostí; ve sborech je dnes tolik bojů a nepřátelství, že je to daleko od toho, co si Bůh přeje, řekl pastor John MacArthur.

Vlivný pastor z Grace Community Church v Kalifornii začátkem března hovořil před velkou skupinou vedoucích sborů na konferenci, kde nazval otázku jednoty jednou z „mnoha obav“, které má.

„Nejenže jsou jednotlivé sbory velmi často rozděleny, plné frakcí, nepřátelství a hněvu, ale zdá se mi, že celé evangelikální hnutí je takové – roztříštěné, rozdělené, nepřátelské, dokonce plné hněvu,“ ​​řekl podle The Christian Post. „To je daleko od toho, co si náš Pán přál, když řekl, že svět nás pozná díky naší lásce.“

Rozdělení v církvi není nic nového, připustil MacArthur, a použil příklad apoštola Pavla, který se pokusil vést věřící k jednotě.

„Je zřejmé, že církev by měla být nejradostnějším shromážděním lidských bytostí na planetě, že?“ uvedl MacArthur. „Protože naše věčnost je vyřešena.“

„Ale to není ten případ,“ poznamenal smutně. „Nevím, jestli při pohledu na evangelikální hnutí dnes bych dospěl k závěru, že jeho typickým znakem je radost,“ řekl.

„Musíme říci, že evangelikální křesťanství je rozděleno do všech různých skupin, které chtějí prožít okamžiky slávy a aby jim každý věnoval pozornost,“ dodal.

Jak se církev dostane na místo radosti, o kterém Pavel mluvil v Filipských 1? MacArthur zdůraznil, že je to díky jednotě.

Jediným způsobem, jak dosáhnout jednoty, je být „jedné mysli“, zdůraznil. To znamená „nebýt inkluzivní“. „Je to být exkluzivní,“ řekl.

Podle MacArthura to vylučuje ty, kteří jsou „nepřáteli kříže“ – jmenovitě ti, kteří propagují a uznávají chybnou doktrínu, vysvětlil pastor. A ti „jedné mysli“ – vykoupení – se musí společně snažit o biblickou víru.

„Když se objeví skutečný nepřítel, zastaví se všechna hašteření a všechny vnitřní boje,“ poznamenal. „Když se podíváte na evangelikalismus, který bojuje sám se sebou, víte, že je to velmi povrchní, nevědí, kde je skutečný nepřítel. Církev se nezabývá bojováním za víru evangelia … prostě bojujeme proti sobě.“

Nazval to „směšné, když takzvaní křesťané bojují proti ostatním křesťanům kvůli drobným přestupkům“, když „venku zuří nepřítel a útočí na Bibli, Boha, Krista, Ducha svatého a svatost.“

Pouze když se křesťané „probudí a uvědomí si, že jsou v bitvě za pravdu“ a proti „démonickým ideologiím“, zastaví se vzájemný boj, uvedl.

MacArthur dále zdůrazňoval, že křesťané by měli zápasit o jednotu a společně usilovat o pravdu, a proto musí být jasní ve svých doktrínách. Vyzval také křesťany, aby také trpěli společně, pokud chtějí být v jednotě.

Poprosil také věřící, aby se navzájem milovali a pečovali o sebe a postupovali jedním směrem, aby mohli směřovat k evangeliu. Jednoty nelze dosáhnout, pokud neexistují vděčnost a pokora, poznamenal dále. A to vše souvisí s tím, jaký je vztah člověka s Kristem, dodal americký pastor.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

-red-  Datum: 27. března 2020  Foto: YouTube – John MacArthur

Tags: ,,

1 Komentář

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář