Marie Frydrychová: Otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi, Vládě ČR a oběma komorám Parlamentu ČR

OTEVŘENÝ DOPIS

premiérovi Andreji Babišovi, Vládě ČR a oběma komorám Parlamentu ČR

 

Pane premiére Andreji Babiši, Vládo ČR, Poslanecká sněmovno ČR a Senáte ČR!

Proslýchá se, že v tomto volebním období hodláte změnit znění zákona o rodině, respektive znění zákona o manželství tak, aby manželství mohly uzavírat i osoby stejného pohlaví.

Vzhledem k tomu, že naše společnost je převážně ateistická a ztrácí povědomí o Božích řádech zaznamenaných jasně formulovaným a srozumitelným Božím slovem, dovoluji si vám zopakovat základní fakt:

Manželství není lidská instituce, aby ji mohli lidé svévolně měnit. Manželství stanovil Bůh Stvořitel, který stvořil člověka ke svému obrazu jako muže a ženu a tomuto svazku požehnal slovy (doslova příkazem): „Ploďte se a množte se a naplňte zemi….“(Bible, kniha Genesis 1. kapitola 27.-28. verš a mnoho dalších odkazů ve Starém i Novém zákoně.)

Manželství jako pevný svazek muže a ženy vzniklo daleko dřív než kterékoliv království, stát a dokonce i církev. Pokud se vy, vrcholní představitelé České republiky, postavíte proti tomuto základnímu lidskému uspořádání, stavíte se přímo proti Bohu – Stvořiteli nebe i země. A to je velmi nebezpečný postoj, bez ohledu na to, jestli v Boha věříte nebo ne. Je psáno: „Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.“ (List Galatským 6, 7)

Pokud svévolně zrušíte Boží řád, zákonitě musíte sklidit neřád. A my všichni s vámi.

V zájmu vás samých, vašich rodin, ale i nás, vašich voličů i nevoličů, vás žádám: Ustupte od toho bláznivého nápadu a smiřte se s Bohem, dokud je čas!

Děkuji Marie Frydrychová

křesťanská spisovatelka

 

 

 

Kategorie: Společnost

12 Komentáře

 1. Můžete mi vysvětlit, čím vás homosexuální manželství omezuje? Nikdo nechce zakázat heterosexuální manželství. Současná legislativa omezuje menšinu. Ale tím, že přestaneme omezovat menšinu, nijak neomezíme většinu. Mimochodem jsem ve šťastném heterosexuálním manželství. A možná právě proto, že to dlouho trvalo, než jsme se konečně našli, si vážím toho, že můžeme být spolu a přeju to samé i ostaním lidem, kteří jsou třeba i jinak orientovaní.
  A co heterosexuální páry, které nemůžou nebo ani nechtějí mít (vlastní) děti, když se tak oháníte množením se? Taky bychom jim (nám) měli zakázat manželství, když neplní nebo nemůžou plnit plodící funkci rodiny? Jsme tedy zrůdy a měli bychom se rozvést, když jsme normální heterosexuálové a nikdy nechceme mít VLASTNÍ dítě? Přeci podle vás neplníme hlavní funkci manželství…
  Navíc existuje adopce a pěstounská péče a určitě je lepší být u hodných homosexuálů než v dětském domově nebo třeba v rodině alkoholika.
  Nebo co když si to dítě prostě nějak udělají nebo ho mají z předchozího vztahu, takže to dítě je oficiálně jen jednoho z partnerů? Když umře ten oficiální rodič, tak to dítě třeba nebude moct být v péči toho druhého (kterého ale bere jako rodiče) a ten druhý nebude mít vdovský důchod, a když umře ten nevlastní, tak nebudou vdovské a sirotčí důchody. Nebo ten nevlastní rodič asi nemůže vyřizovat věci v nemocnici a tak…
  Jste i proti tomu, aby měli stejná práva, nebo by vám vyhovovalo, aby existoval svazek, co by byl právně ošetřen identicky jako manželství a JENOM se jinak jmenoval? Jde vám jen o název, nebo o práva?

  Odpověď
  • Už nějakou dobu přemýšlím o tomto tématu a ptám se pána Boha ,jak se na to dívá On. Myslím si ,že pokud lidé chtějí žít v homosexuálním vztahu, či v heterosexuálním svazku ať už s dětmi svými či adoptovanými ,nebo bez dětí ,je to jejich volba a mají na to právo. Ale Bůh mi ukázal, že jakmile začneme hledat Jeho a ptát se po odpovědích na naše otázky, jakmile budeme k Bohu a sami k sobě upřímní , Bůh si nás povede a promění nás i naše myšlení a pohled na věci a lidi kolem nás. Přeji každému z nás ,aby byl vůči druhým trpělivý a hleděl na druhého s láskou, jakou na nás hledí Bůh. Bůh nás povolal k lásce. Manželství ustanovil mezi mužem a ženou. Neustanovil ho mezi stejnými pohlavími. Ptejme se Boha , On nám dá odpověď. S tím ,ale souvisí vše , co jsem napsala výše. Máme odvahu a jsme ochotni připustit si myšlenku,že se můžeme mýlit, že Bůh má pro nás lepší plán, než my máme sami ? Mnoho lidí ať ze strachu či pohodlnosti ,sebestřednosti a oháněním se, že já mám přece právo na to či ono, jsou slepí k Božím věcem. A Bůh Ježíš je ta pravda,cesta a život. Proto prosím hledejte u Boha a vše se vám ukáže v Jeho světle. S přáním všeho dobrého. Renata

   Odpověď
   • No ale v té době byla homosexualita něco jiného, to bylo JENOM o sexu. Bohatý muž, co měl ženu a děti, si vydržoval mladíka a platil mu za sex školu. Takže máme nevěru a prostituci, navíc ten mladík pak nebyl čistý pro svoji ženu a měl víc partnerů za život… Jak můžete homosexualitu v Bibli třeba srovnávat se dvěma gayi nebo lesbami, co se oddaně milují a jsou si věrní a chtějí se vzít a mít děti?
    A co teda my, když jsme manželé a nechceme mít děti? Nemáme právo na manželství a máme se rozvést? Jaký je potom rozdíl mezi námi a homosexuály?

    Odpověď
 2. Křesťanství trpí syndromem „zametání minulosti pod koberec“. Svět jednoduše funguje tak, že věci se objevují z „čistajasna“ náhle a bez příčiny. No a z toho logicky musí vyplynout, že stejně tak jak se z nenadání objevili, stejně tak i zmizí nebo „vyšumí“ do ztracena. Je to tak jednoduché … Akorát ty bolesti, nemoci, různé problémy a tragédie atd., jsou nějak skutečné a opravdu bolí.
  Kdy už konečně začne brát křesťanství a díky jemu i svět, Boží stvoření vážně?

  Odpověď
 3. „„Ploďte se a množte se a naplňte zemi….““
  není vůbec o manželství. Naopak .. ve Starém Zákoně se tento příkaz řešil mnohoženstvím, konkubínami, služkami, v nouzi i incestem. Paní „křesťanská spisovatelka“ má nedostatky ve znalostech.

  Odpověď
 4. Já sem pro aby ten zákon prošel.nevime jake důvody a pochoutky člověka vedou k takovému rozhodnutí.vzdyt už v nebi byla svobodná volba.a ta je pořad.

  Odpověď
 5. Od okamžiku vzpoury prvního „manželského“ páru, Adama a Evy, je tento svět narušen, pokažen,zdeformován. A to platí i samozřejmě pro nás, pro lidi. I naše mysl, naše uvažování a jednání nejsou v souladu s původním Božím pořádkem pro lidskou společnost. Původní krásu lidské sexuality a lidských vztahů vidíme dnes už jen zřídka,a to i v manželství.
  Přece a proto je však nesmírně důležité znovu a trpělivě ukazovat na Boží ideál pro jedince, rodinu i společnost. Homosexualita není normální, je symptomem té naší vnitřní porušenosti (hříšnosti) právě v oblasti sexuality. Homosexuální svazek je jen jakýmsi umocněním toho, co musíme nazvat hříchem v souladu s Bohem Stvořitelem. Samozřejmě těch hříchů je tu mezi námi moc, včetně těch, které se projevují v heterosexuálních svazcích, dokonce manželstvích, jako např. manželská nevěra, cizoložství.
  Morálka se nedá spolehlivě ošetřit zákony. Ovšem je na Církvi a na každém věřícím, aby se k věcem morálky jasně postavil a – pokud možno – ovlivnil i postoj společnosti a postoj státu. Děláme to ve velké pokoře, vědomi si vlastní hříšnosti. Ale dělat to musíme.
  Zároveň to musíme dělat i s autentickou láskou, protože i každý homosexuál je člověk, který potřebuje – jako my všichni – záchranu pro tento život i pro věčnost, skrze víru v Ježíše Krista.
  Když budeme vycházet z těchto zásad, určitě se najde i způsob, jak řešit ty naše pokažené vztahy popsané v příspěvcích výše, ať už je zákon jakýkoli.

  Odpověď
  • Ano, souhlasím s takto sdělenými názory a pohledy. Těch rádoby láskyplnými názory a tézemi je křesťanství tak zavaleno, že se „normální“ křesťan cítí provinile nebo hříšně, když sdělí dobou „nepatřičnou“ pravdu i když mající oporu v časově neomezeném Písmu. Křesťanství musí konečně procitnout a oživnout a nahradit stagnující období, které se vyznačovalo „vroucnou“ ale špatnou motlitbou – evangeliem PRAVDY. Bez evangelia PRAVDY bude pomalu, ale jistě vyhrávat svět …

   Odpověď
 6. Krize manželství hodně koreluje s krizí víry. Buď chceme a hledáme Boží vůli anebo najdeme tisíce argumentů, abychom si nakonec udělali to, co se líbí nám. Pokud věřím, že v bibli najdu Boží vůli, nemám o čem diskutovat: Manželství nechť je v úctě u všech (v každém ohledu), cizoložníky a smilníky bude soudit Bůh (Žd 13:4). Tohle z té knihy nikdo nevymaže. Že Pán Bůh nezamýšlel manželství pro osoby stejného pohlaví je snad jasné, když si přečteme starozákonní odměny za sex mezi osobami stejného pohlaví. Nehoruju pro trest smrti, jenom chci říct, že Pán Bůh svoje názory nebude měnit kvůli lidské pýše a vzpurnosti. Jak bylo kdesi řečeno: Nemusíte tomu věřit, nemusí se vám to líbit, můžete proti tomu protestovat anebo se tomu vysmívat, ale to je tak asi všechno, co s tím můžete dělat.

  Odpověď
 7. Ale chápete, že v biblických dobách si homosexualitu představovali úplně jinak než dnes? Chápete, že tehdy v Řecku to bylo tak, že muž měl normálně ženu a děti a u toho si vydržoval mladíka, kterému za sex platil studium? Takže byl vlastně nevěrný té své ženě, měli mimomanželský sex, byla to prostituce a ten mladík pak nebyl čistý pro svoji budoucí ženu. Není to „trochu“ něco jiného než dva gayové, co se mají fakt rádi, chtějí spolu být navždy, vychovat dítě a potvrdit to svatbou? To fakt nevidíte rozdíl mezi dnešní a tehdejší homosexualitou?

  Odpověď
 8. Marie Frydrychová

  Otevřený dopis našim politikům ohledně manželství jsem napsala proto, že je velmi nebezpečné porušit základní Boži řád. A manželství muže a ženy je základní jednotkou tohoto řádu. Žádné naše rádoby filozofováni to nezmění. Dokonce ani nešťastná natož neplodná manželství nejsou žádným důkazem k diskvalifikaci manželství jako viditelného vztahu neviditelné lásky Boha k člověku. Apoštol Pavel dokonce píše, že je to obraz tajemství vztahu Krista k církvi.
  Ale diskuze pod mým textem mě ujistila o něčem, co už delší dobu tuším:
  ačkoliv máme v současné době největší počet překladů Bible a Bible je dostupná v takové míře jako nikdy v historii našeho národa, jen velmi málo křesťanů ji chápe jako jasné a srozumitelné Boži slovo. Nevěřime-li však Božímu slovu, komu máme věřit?
  Věřte Božímu slovu, moji milí! Bude se vám lépe žít. Marie Frydrychová

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář