Matúš Mikšík z prezidentského tímu Zuzany Čaputovej: Urobila na mňa nezabudnuteľný dojem

Matúš Mikšík je členom platformy Progresívne Slovensko. V predvolebnej kamapni bol členom timu prezidentky Zuzany Čaputovej.

Než sa spýtam na kampaň Zuzany Čaputovej, môžete predstaviť iniciatívu Progresívni veriaci? Prečo vznikla a aké sú jej ciele?

Iniciatívu považujem za prirodzený dôsledok stretnutia niekoľkých ľudí, ktorí sa považujú za veriacich (viacerí sú teológovia alebo majú k teológii blízko) a majú progresívne videnie sveta. Nechceme však byť exkluzívni, ale inkluzívni – máme záujem o dialóg so všetkými ľuďmi dobrej vôle, a to bez ohľadu na konfesiu.

Cieľom je formovanie verejného diskurzu, pocitovo sme niekde v strede medzi náboženskými fundamentalistami a radikálnymi ateistami, nechceme ani slepo nasledovať nejakú rigidnú doktrínu, ani nemáme pocit, že viera ako taká patrí do stredoveku. Sme presvedčení o tom, že viera a náboženské učenia môžu mať zmysel aj v 21. storočí, ale musia stavať najmä na tolerancii a neprešľapovať na jednom mieste, ale reflektovať to, že sa spoločnosť vyvíja.

A, samozrejme, dôležitá je tu aj pluralita vierovyznaní a pohľadov na svet, ktorú považujeme za obohacujúcu – a sme presvedčení o tom, že najlepším garantom takejto náboženskej plurality je práve demokratický sekulárny štát. Chceme ukázať aj to, že viera sa nevylučuje ani s modernitou, ani s demokraciou, ani s progresivizmom či liberalizmom.

Spomínate si na prvé stretnutie so Zuzanou Čaputovou?

Myslím, že to bolo v októbri 2017, niekoľko mesiacov pred ustanovujúcim snemom Progresívneho Slovenska. Predseda Ivan Štefunko, ktorý má veľkú zásluhu na tom, že sa Zuzana Čaputová na to dala, zorganizoval také úvodné stretnutie, v rámci ktorého mal ktokoľvek, kto sa ho mohol zúčastniť, možnosť Zuzanu Čaputovú lepšie spoznať.

Sedel som hneď vedľa nej, zaujímalo by ma, či si na to stretnutie spomína ona – každopádne, na mňa urobila nezabudnuteľný dojem, napríklad aj preto, lebo v istom bode sa obrátila smerom k nám a vyzvala nás, aby sme sa po jednom predstavili aj my. Považujem to za veľmi úprimné gesto, jednoducho aj ona nás chcela spoznať.

Ako ste sa dostal do tímu, ktorý jej pomáhal v prezidentskej kampani?

Keď sa medzi členkami a členmi začali vyskytovať interné informácie o tom, že Zuzana Čaputová skladá tím, hneď som reagoval – najprv som sa ozval, myslím, priamo jej, potom aj kampaňovej manažérke Veronike Gulášovej (bola aktívna v ženskej platforme PSF, trochu sme sa poznali). Veronika mi asi po piatich minútach rozhovoru de facto dvoch politických nováčikov povedala, že sa jej pozdávam a že to bude super. A bolo.

V médiách sa objavoval názor, že celá prezidentská kampaň zo strany PS bola len na zviditeľnenie. Vnímal ste to niekedy takto?

Nie. Od začiatku sme boli nielen v tíme, ale aj v PSku presvedčení o tom, že máme najlepšiu kandidátku a dovolím si povedať, že to platí aj pre tých, ktorí ju stretli naživo.

Samozrejme, svoj zmysel by to malo, aj keby to celé dopadlo inak, tento zmysel tomu dávala hlavne samotná Zuzana Čaputová, neraz nám povedala, že cieľ je cesta – myslím, že je to na nás aj vidieť, vyšli sme z toho celého svojím spôsobom pozmenení, ja osobne som síce zostarol pocitovo o oveľa viac, než bolo trvanie celej kampane, ale pri tejto kandidátke sme všetci mali možnosť permanentne sa rozvíjať. Veľa sme si z toho zobrali, a tak by to bolo aj pri inom výsledku.

Máte informácie, či niekto dával budúcej prezidentke rady, ako pristupovať ku kresťanom a k citlivým témam?

Zuzana Čaputová v tomto bola v prvom rade autentická. V tom spočíva jej sila – ak by aj neviedla rozhovory o týchto citlivých témach, pristupovala by k nim podobne, teda zmierlivo, s úsilím viesť ľudí k tomu, aby si porozumeli s názorovými oponentmi. Výraz „spájať spoločnosť“ v súvislosti so Zuzanou Čaputovou rozhodne nie je fráza.

Samozrejme, keď sa pripravovala na kresťanské témy, rozprávala sa s ľuďmi, ktorí sa im venujú hlbšie, práve Progresívne Slovensko jej k tomuto poskytovalo personálne zázemie (išlo aj o ľudí z iniciatívy Progresívni veriaci).

Kresťanská karta bola v kampani hodne využívaná. Viacerí kandidáti sa zameriavali na túto skupinu. Ako vnímate tento fenomén? 

Mrzí ma, že spôsob uchopovania kresťanstva vo verejnom diskurze skôr spoločnosť polarizuje – samotné učenie, najmä ak sa oprieme o to, čo hovoril Kristus, je pritom oveľa inkluzívnejšie a zmierlivejšie. Myslím, že Zuzana Čaputová ukázala, že nielen kampaň, ale aj jej životná cesta je založená na láske k blížnemu, súcite a tolerancii, a to zavážilo viac než akékoľvek slovné vyjadrenia, ktorým chýbal obsah.

Kedy nastal podľa vás zlom v prospech Zuzany Čaputovej?

Toto sme videli na základe istých parametrov úplne presne. Prvou lastovičkou bola diskusia so Štefanom Hríbom v Lampe, nasledovala diskusia Denníka N s viacerými prezidentskými kandidátmi a ďalšie diskusie – jednak samotné diskusie zasiahli násobne väčší priestor, než by sme v tom čase vedeli zacieliť kampaňou, jednak vynikajúco zafungovali krátke videozostrihy z týchto diskusií, ktoré sa šírili organicky a, samozrejme, aj vďaka platenej reklame na sociálnych sieťach.

V prvej televíznej debate po prvom kole Maroš Šefčovič ostro zaútočil na Zuzanu Čaputovú. Nemal ste obavy, či to vydrží?

Trochu áno, ja osobne som asi v tých najvypätejších momentoch aj doma vrčal na monitor. Sledovať gracióznosť reakcií Zuzany Čaputovej však bolo – naozaj nepreháňam – dychvyrážajúce.

Čo prinesie jej víťazstvo Slovensku?

Verím, že špičkoví ľudia, ktorí možno mali doteraz pocit, že sa v politike nepresadia, pretože odmietajú „hrať špinavo“, už teraz vidia, že to ide, že s čistým štítom a morálnou integritou na jednej a odbornosťou i energiou pracovať na konštruktívnych riešeniach na druhej strane sa dá dostať až na najvyšší ústavný post v krajine. Ostatne, toto vnímam ako pokračovanie étosu hnutia Progresívne Slovensko.

Bude v jej poradnom tíme aj nejaká osoba na kresťanské témy?

Momentálne nemám informácie z najužšieho tímu a ani priamo od Zuzany Čaputovej.

Kresťanstvo prechádza vo svetovom  merítku veľkými zmenami. Konzervatívnejší kresťania majú obavy o liberálne prúdy a ich vplyv na kresťanské učenie. Čo by ste im odkázal?

Lepšie, než uzatvárať sa do seba, je považovať dynamikou sveta okolo nás za výzvu. Veci, ktoré pred tisíckami rokov fungovali doslovne, nemôžeme do 21. storočia prenášať v mierke 1:1. Náboženské texty musíme interpretovať a vykladať, nie iba copypastovať.

Konzervatívny prístup k životu považujem za pevnú súčasť diverzity spoločenstva ľudí, takýto prístup dotuje pocit stability, toho, že niekam patríme a že sme nielen fyzicky, ale aj duševne ukotvení, čo je nesmierne dôležité – áno, aj pre mňa ako pre niekoho, kto sa považuje za liberála. Nechcem, aby svet prišiel o svoj metafyzický, spirituálny rozmer, na druhej strane nesmieme ani celkom ustrnúť.

Čo bude musieť prezidentka spraviť, aby sa jej podarilo viac zjednotiť rozdelené Slovensko?

Ostať Zuzanou Čaputovou – verím, že to pre ňu nebude nesplniteľná úloha.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

Michal Nosál  Foto: Facebook – Zuzana Čaputová

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář