Na mezinárodní konferenci o míru v Egyptě přijede papež František i ekumenický patriarcha Bartoloměj

 

Na pozvání velkého imáma Mešity Al Azhar bude ve dnech 28. a 29. dubna na návštěvě v Káhiře i ekumenický patriarcha Bartoloměj z Konstantinopole. Zúčastní se mezinárodní konference o míru spolu s papežem Františkem.
Ekumenický a mezináboženský dialog pokračuje navzdory složité mezinárodní situaci a nedávným atentátům proti koptské komunitě v Egyptě. Dalším incidentem proti míru v Egyptě byl úterní útok islamistů v blízkosti pravoslavného kláštera sv. Kateřiny na úpatí Sinaje a zapříčinil smrt jednoho egyptského policisty.

Význam účasti papeže Františka a patriarchy Bartoloměje v Káhiře vysvětlil z pohledu pravoslaví pro Vatikánský rozhlas archimandrita Athenagoras Fasiolo, delegát pravoslavného metropolity v Itálii a na Maltě, Gennadiosa. Představený pravoslavného kláštera v Livornu se vyjádřil těmito slovy:

„Věřím, že dvě hlavní křesťanské církve, dvě hlavní rodiny křesťanství společně dosvědčují plán klidu, který přesahuje politické a ekonomické svazky, i tzv. křesťanských velmocí, které příliš často, a na Západě jednotně, zůstávají tiše tváří tvář těmto skutečnostem. „

Na otázku o riziku protireakce ze strany těch, kteří si mír naopak nepřejí, archimandrita Athenagoras odpovídá:

„Věřím, že všechna náboženství mají jako první úkol učit své věřící, své následovníky, co se rozumí pod pojmem pokoj. Pokoj, ne nadvláda jednoho nad druhými, toto není skutečný pokoj. Mír není nikdy mír přikázaný, není nikdy podrobení se vůli jednich nad jinými. Mír znamená koordinovat, pracovat společně na nalezení společné cesty, uspokojivé, spravedlivé, která dokáže garantovat spravedlivý život, to je život ve své plnosti.

Potřebujeme se nebát říci, že existují pomatené frakce, ale myslím si, že tak jak to bylo v dvoutisící historii křesťanství, během které jsme se naučili chápat, jak třeba žít víru; stejně i další náboženské rodiny budou muset udělat totéž. Nemůžeme se, podle mě, zachránit jednotlivě, musíme se zachránit společně, jedni s druhými: křesťané s křesťany, křesťané společně s ostatními náboženstvími.“

Delegát pravoslavného metropolity reagoval i na otázku, zda si tento ekumenický a mezináboženský dialog dokáže stanovit správný odstup od těch, co chtějí využívat náboženství na politické či geopolitické cíle. Archimandrita Athenagoras Fasiolo odpověděl:

„Věřím že ano. Jako věřící člověk věřím, že ano. Musíme být odvážní, ale musíme mluvit mezi sebou i o tom, co jsme jedni i druzí neučinili, abychom zabránili tomu, co se děje. Západ má jistě svůj podíl na vzestupu těchto fundamentalismů, muslimský svět má také svůj podíl, protože nedokázal vést k moudřejším myšlenkám teologii ponechanou tak trochu v samovolnosti. Věřím, že každý musí přispět svým dílem, protože jinak se dostáváme na cestu bez návratu. Musíme se setkávat, musíme mít odvahu spolu mluvit, musíme mít odvahu uskutečnit i tyto náročné cesty, protože jsem si jist, že tato cesta v tomto okamžiku bude těžká jak pro papeže Františka, pro ekumenického patriarchy i pro všechny ostatní náboženské představitele, kteří přijedou.

Nemůžeme se tvářit, že nevidíme naše bratry ve víře, kteří trpí v mnohých částech světa. Nemůžeme neříct, že křesťanská víra je v tomto čase opět vírou, která je ve světě nejvíce pronásledována. Ale to ne proto, že bychom chtěli potvrzovat nadřazenost nebo kdo ví co, ale prostě proto, abychom jednali jako bratři a abychom společně našli řešení.“

 

Zdroj: Vatikánský rozhlas
Foto: Wikimedia

Kategorie: Zahraničí

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář