Modlitba za Boží pomoc sjednotila italské evangelikály

Řím – Italská evangelikální aliance vyzvala všechny evangelikální sbory a věřící, aby se spojili v jednotě na modlitbách a prosili za zjevení Boží milosti.

Současná krize způsobená virem Covid-19, která pustoší Itálii, poskytuje evangelikálům mnoho příležitostí k překonání hranic denominací. Reakce na výzvu Aliance k modlitbám byla povzbudivá. Viceprezident Leonardo De Chirico prohlásil: „Nevíme o době v italských dějinách, kdy došlo k tak velkému zastoupení italských evangelikálních sborů a organizací na společné modlitební iniciativě,“ uvádí portál Evangelical Focus.

Účast na modlitbách slíbili letniční, reformovaní, baptisté a další evangelikální denominace. Z křesťanských organizací se do modliteb zapojily Operace Mobilizace, Worldventure, Open Doors a Compassion International.

Jednota, která mezi křesťany v Itálii nastala může být povzbuzením pro další křesťany. Důvodem je, že i uprostřed pandemie jsou nebeské brány otevřeny a jako křesťané máme přístup k Bohu.

Evagelikální aliance připravila pro věřící modlitební témata. Křesťané se mají modlit se, aby Pán v této chvíli přinesl fyzické a emocionální uzdravení. Především za duchovní uzdravení celé země, ať to může být příležitost k probuzení k evangeliu a biblické reformaci.

Také, aby Bůh zasáhl do životů lidí a aby utěšoval ty, kdo mají smutek, utrpení nebo strach. Křesťané mají děkovat Bohu, že můžou důvěřovat v Jeho suverénní vládu, že vše je pod jeho kontrolou.

Věřící se modlí za církev, aby pochopila důležitost svého povolání, a proto zůstala věrná Kristu a Jeho evangeliu, byla v této chvíli utrpení sjednocená a požehnáním pro italskou společnost.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

-red-  Datum: 24. března  2020  Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,,

3 Komentáře

  1. Petra R. Kaprálová (PRK)

    Díky Bohu. I my se můžeme připojit k těmto modlitbám těchto našich bratří a sester za jejich zemi.

    Odpověď
  2. Právě pro samotnou Itálii, která se stala vyhledávanou atrakcí jak po stránce fyzické a duševní, ale především té duchovní, je žádoucí, očistit se od veškeré světské špíny. A pokud to neudělá sama, udělá to Bůh.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář