Na Petrov v Brně přišlo 500 lidí v předvečer nedělní slavnosti Zmrtvýchvstání

Brno – Odhadem více než 500 lidí přišlo v sobotu do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně na večerní vigilii, tedy předvečer nedělní slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Při této mši svaté se světí oheň a svíce, uvedlo na webu Biskupství brněnské. Biskup Vojtěch Cikrle pokřtil pět dospělých katechumenů, tedy čekatelů.

Velikonoce jsou pro křesťany podle biskupství vrcholem celého církevního roku. Zelený čtvrtek jim připomíná Ježíšovu poslední večeři, Velký pátek jeho ukřižování. Bílá sobota přibližuje jeho přebývání v hrobě a po setmění už se slaví předvečer nedělní slavnosti Zmrtvýchvstání. Při této mši se světí oheň a svíce, paškál, který je symbolem Ježíše Krista. Dále se čtou biblické pasáže o dějinách vykoupení, rozeznívají se zvony, světí se voda a uděluje se svátost křtu čekatelům.

Samotná neděle už přináší mše v radostném duchu jako připomínku, že Ježíš vstal z hrobu k novému životu, čímž zničil hřích a smrt. Na velikonoční pondělí se pak podle biskupství připomíná setkání vzkříšeného Ježíše s jeho učedníky.

Autor: ČTK Datum: 17. dubna 2022 Foto: Wikimedia Commons – katedrála sv. Petra a Pavla

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář