Na svět přichází vylití Ducha ve stylu velšského probuzení

Velký Boží dotek, známý jako velšské probuzení, které se Walesu dotklo po přelomu 20. století, svědčí o náznaku dalšího probuzení tvrdí Wallace Henley. Bůh chce dělat něco obrovského, říká ve své nové knize.

Toto probuzení a historický cyklus odhaluje, že svět brzy uvidí nové vylití Ducha. Henley, který pracoval jako novinář a na pozici asistenta v kongresu a Bílém domě, je přesvědčen, že to nastane. V současné době je pastorem baptistického sboru v Houstonu.

rozhovoru pro The Christian Post vysvětlil, že když před několika desítkami let opustil Washington, kde pracoval pro vládu, byl přesvědčen, že nejdůležitější institucí ve společnosti je církev. Problémy, které trápily společnost, byly nad rámec lidské schopnosti řešit a tyto problémy se v průběhu let jen prohloubily.

Když však studoval o velšském probuzení, neviděl jen práci Božího Ducha, který se objevil v kostelech, ale i obrovskou sociální transformaci. „Vyrůstal jsem na jihu v padesátých letech v čase probuzení. Nazývali jsme to probuzení, ale ve skutečnosti to tak nemůžeme nazvat, dokud neuvidíme ovoce duchovního oživení, které z něj vychází, což zahrnuje ovoce pokání.

Ovoce velšské obnovy bylo tak rozsáhlé, že historici zaznamenali, že osli, kteří byli použiti v uhelných dolech, museli být nanovo učeni, protože horníci, kteří se setkali s Ježíšem, je přestali bít a zvířata již nereagovala tak, jak tomu bylo dříve.

Velšské probuzení, říká Henley, „je prototypem toho, co Ježíš předpovídá, že se má stát na konci časů. To znamená, že je to malé měřítko vzorku velkého globálního probuzení, které předpovídá v Matouši 24 a Matouši 13, kdy nastane doba sklizně lidských duší přicházejících do Božího království. Přicházející oživení bude velmi náhlé, stejně jako to velšské a bude zahrnovat každou sociální skupinu v kultuře,“ řekl. „Křesťané se nemusí bát časů konce,“ dodal.

Velšské probuzení – vylití Ducha svatého

Většina křesťanských historiků se shoduje, že během dekády 1900 až 1910 došlo k jednomu z největších vylití Ducha svatého v historii křesťanství a miliony nových konvertitů zaplnily sbory a kostely. Během těchto deseti let hnutí Ducha svatého zasáhlo Wales, Koreu, USA, či Jihoafrickou republiku. Oheň probuzení se skrze misii rozšířil také do mnoha dalších zemí světa.

Dne 31. prosince 1903 a 1. ledna 1904 kazatel Joseph Jenkins z New Quay Cardiganshire ve Walesu zorganizoval setkání, kde sdílel své svědectví a zkušenost s prací Ducha svatého. Dne 14. února se v jeho sboru během nedělní bohoslužby postavila mladá žena jménem Florrie Evans a veřejně vyznala: Miluji Pána Ježíše celým svým srdcem. Když říkala tato slova, Duch svatý sestoupil na celé shromáždění.

Mnozí považují tento moment za počátek velšského probuzení. Oheň Ducha svatého zasáhl srdce mladých lidí v oblasti Cardiganshire, Duch svatý se dotýkal hlavně mladých dívek a žen.

V září téhož roku evangelista Seth Joshua shromáždil mladé lidi zapálené pro Boha v Blaenanerch nedaleko Cardiganshire. Joshua se sám modlil po mnoho let, aby Bůh probudil mladé muže z uhelných dolů, kteří by oživili kostely; netušil, že ve čtvrtek 29. září 1904 bude jeho modlitba zodpovězena skrze život šestadvacetiletého studenta Evana Robertse.

Během jara 1904 se mladý Velšan Evan Roberts opakovaně probouzel v jednu hodinu ráno, aby se v modlitbě setkal s Bohem, jeho modlitba končila ráno v pět hodin. Evan Roberts se narodil v roce 1878 v Loughor nedaleko Swansea a opustil školu v jedenácti letech, aby šel pracovat do uhelného dolu s otcem. Roberts od útlého věku žíznil po duchovních věcech. Je známé, že si bral Bibli do dolů a během pracovního odpočinku si ji čítával. V Blaenanerch se ocitl na křižovatce své duchovní zkušenosti a prožil křest Duchem svatým. Mezi mladými lidmi své vlastní církve v Loughor organizoval modlitební setkání a dělil se s nimi o tuto duchovní zkušenost. Prorokoval, že přijde velké probuzení v průběhu dvou týdnů a dal jim základní pravidla pro přijetí Ducha svatého.

(1) Přiznej všechny známé hříchy Bohu a přijmi odpuštění skrze Ježíše Krista.
(2) Odstraň ze svého života pochybnosti.
(3) Buď zcela poslušný Duchu svatému.
(4) Veřejně vyznávej Pána Ježíše Krista.

Obrácení a duchovní zážitek Evana Robertse vedl k mohutné vlně modlitebního úsilí po celém Walesu a životy tisíců lidí byly proměněny. Sbory zaznamenaly výrazný nárůst. Lidé vyznávali svoje hříchy a jejich životy byly transformované.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

Autor: Michal Nosál  Foto: Wiki imedia Commons – ilustračn‘

Tags: ,,

2 Komentáře

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář