Národní Probuzení

Vloni v létě, bylo to na konci srpna, jsem se na začátku naší akce v Chebu modlil a viděl jsem, jako by Bůh „ohrazoval” naši republiku. Tento vjem ve mně zanechal otisk, ale dál jsem se jím v ten moment nezaobíral. Nicméně další den ráno za mnou přišla jedna členka našeho týmu, Terka, s tím, že se jí zdál sen od Boha, a že v tom snu jí “došlo, jaká je moje vize – že chci dostat evangelium ke každému člověku v České republice”. V ten moment jsem se pousmál, ale zpozorněl jsem. A když ke mně Bůh během toho dne dále na toto téma mluvil, došlo mi nevyhnutelné. Potřebujeme udělat v České republice akci, během které dostaneme evangelium ke každému člověku v České republice. 

A tak vznikla iniciativa Národní probuzení.

Jenže, co teď? S kým vizi sdílet a jak? Stál přede mnou nelehký úkol, protože s týmem Connectu, se kterým pracujeme, jsme právě chystali na naše poměry zatím největší akci Království Nebes (záznamy z ní najdete zde – https://www.youtube.com/playlist?list=PLLVj8xTTVTs0gIk2_HQAmsK4tDrDdBk2C). Bylo mi jasné, že začít mluvit o ještě větší vizi ve chvíli, kdy jsme uprostřed příprav naší dosud největší akce, do které jsme všichni vkládali co největší úsilí, by mohlo být poněkud kontraproduktivní. Nicméně pomalu jsem se sdílením začal a na akci Království Nebes, která se konala na konci října o vizi, respektivě iniciativě, Národního probuzení věděli všichni z týmu i všichni vedoucí denominací, které jsme do té doby stihli obepsat. 

Akce Království Nebes, na které se se svými vizemi od Pána sdíleli lídři české církve a kde jsme zároveň publikovali naši novou knížku Veď válku se strategií, se tak stala klíčovým místem pro šíření vize Národního probuzení (odkaz zde – Národní Probuzení 2023, Josef Bajzík). Důležitost sdílení vize právě zde tkvěla i v tom, že na akci přijeli lidé z celé republiky, kteří tak mohli povědomí o akci šířit zase dále ve svých městech a po svých kontaktech. Nicméně zde jsme se s šířením povědomí o naší iniciativě nezastavili. S žádostí o zapojení do iniciativy jsme oslovili i jednotlivé české sbory a  společenství, či křesťanské festivaly. 

O iniciativě

A o co v iniciativě Národní probuzení vlastně jde? V rámci této iniciativy jde o to, aby se evangelium během měsíce listopadu 2023 dostalo ke každému člověku v Česku. Nejde nám tedy o jednu velkou evangelizační akci, ale o měsíc oslavy evangelia, kde se lidé budou s evangeliem setkávat všude: v MHD, v novinách, v poštovních schránkách, na billboardech, na sociálních sítích, v médiích i osobně.

Strategie

Uvědomujeme si, že vize je to poněkud velká, a že to nezvládne jednotlivec, ani menší skupina lidí.  Proto jsme s vizí oslovili všechny denominace, jednotlivé sbory i křesťanská média a festivaly. Abychom celé dílo nenechali náhodě, připravujeme také dvě série přípravných akcí, kde budeme církev „mobilizovat“, kde se za celou vizi budeme společně modlit, sdílet se, vyučovat o modlitbě a duchovním boji a půjdeme spolu také evangelizovat (to je samozřejmě dobrovolné). První sérii přípravných akcí je již v plném proudu od ledna tohoto roku. Momentálně plánujeme tyto akce – National Revival Campy:

3.-5. 2.  Blansko (Dvorská 19): 

10.-11. 2.  České Budějovice (Krajinská 17): 

17.-19. 2. Olomouc (U Podjezdu 12);

3.-5. 3. Zábřeh (Sušilova 1295/58)

10.-11. 3. Liberec (Lužická 920/7):

10.-12. 3. Pardubice (17. listopadu 216)

17.-18. 3. Ústí nad Labem (Na Okraji 1001/7)

17.-19. 3. Sušice (Studentská 506)

24.-26. 3. Praha (Petržílkova 2565/23)

31.3.-1.4. Hradec Králové (Mýtská 3): Národní probuzení a evangelizace – akce se oficiálně jmenuje Jarní Déšť – naše iniciativa je spojena s akcí Mozaiky HK.

Aktuální seznam plánovaných akcí najdete v části „Aktuality“ na našem webu k iniciativě narodniprobuzeni.cz.

Kromě toho budeme dělat pravidelné ZOOMy a obědy pro pastory, faráře a další vedoucí:

ZOOMy budou:

6. 2. (po) ve 20:00;

6. 3. (po) ve 20:00;

3. 4. (po) ve 20:00;

4. 5. (čt) ve 20:00.

Obědy pro pastory, faráře a další vedoucí pak budou vždy v sobotu ve 12 hodin (4. 2. Blansko, 11. 2. České Budějovice, 18. 12.Olomouc, 4. 3. Zábřeh, 11. 3. Liberec, 11. 3. Pardubice, 18. 3. Ústí nad Labem, 18. 3. Sušice, 25. 3. Praha, 1. 4. Hradec Králové). Pokud máte o něco z toho zájem, hlaste se prosím na email – info@connectdisciples.eu.

Kromě toho můžete odebírat “Boží zprávy”, skrze které budeme průběžně o iniciativě informovat. Link na odběr najdete na našem webu.

Vlastní realizace

Tyto všechny body nás ale mají přivést pouze k tomu, abychom se na podzim řádně připravili. Během všech těchto aktivit, až do konce srpna, se lidé mohou hlásit do naší koordinační mapy, a to i s mírou svého zapojení – jestli chtějí pomáhat na úrovni města, okresu či kraje. Během léta pak určíme krajské, okresní a městské vedoucí, kteří budou mít jednotlivé části kampaně na starosti v daných místech. V llistopadu pak chceme dostat evangelium ke každému člověku v Čechách. Očekáváme kampaně po jednotlivých městech s tím, že se lidé budou zvát na čtyři neděle, konkrétně na 5. 11., 12. 11., 19. 11. a 26. 11.  do jednotlivých zapojených sborů. 

Přesah

Rozumíme, že jednorázová událost Českou republiku patrně nezmění. Na druhou stranu, měsíc trvající kampaň, během které budeme intenzivně sdílet evangelium, přinese kýžený průlom, a bude katalyzátorem pro duchovní proměnu společnosti a potažmo i pro její morální obnovu. Obzvláště pokud během té doby bude o našem Bohu slyšet a vše bude předem podpořeno intenzivními modlitbami.

Jak se zapojit?

Ptáte se tedy, jak se zapojit? Zapojit se můžete hned několika způsoby:

1/ Můžete se přihlásit do mapy, podle které budeme koordinovat finální realizaci Národního probuzení – můžete indikovat míru vašeho zapojení – na úrovni kraje, okresu či města.

2/ Iniciativu můžete podpořit finančně – na centrální účet 2000711397/2010, VS 320, kam můžete posílat peníze, které budou využity na přípravné akce, koordinátory, část materiálů. Později můžete přispívat rovnou ve svém působišti na realizaci ve vašem městě, okresu či kraji.

3/ Iniciativu můžete podpořit modlitebně, což je pro úspěch celé iniciativy také velmi klíčové.

4/ Můžete pomoci s organizací přípravných akcí „National Revival Campů“.

5/ Jakkoliv jinak, jak vás Duch svatý povede.

Pokud máte další otázky k vizi, podívejte se na web narodniprobuzeni.cz,, nebo si pusťte tento rozhovor pro Radio Wawe:

Co si Bůh objedná, to si zaplatí, říká k chystané akci Národní probuzení její organizátor | Radio Wave

Neváhejte nám taktéž napsat na info@connectdisciples.eu

Tak buďme v kontaktu a těšíme se, co společně pro Pána uděláme.

Josef Bajzík a tým Connect Disciples Prague.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář