Nejstarší vyobrazení Tomáše Akvinského po pěti stoletích odhaleno ve Florencii

Itálie – Oslavy liturgické památky Tomáše Akvinského ve Florencii provázelo zpřístupnění snad nejstaršího obrazu tohoto učitele církve, který se skrýval pod vrstvou omítky v bazilice Santa Maria Novella. Freska z roku 1323, přikládaná mistru od sv. Cecílie, zachycuje Tomáše Akvinského při slavné přednášce, jíž zahájil výuku na pařížské univerzitě.

„Fresku studovala Gaia Ravalli, která ji datovala rokem Tomášovy kanonizace. Byla ukryta pod vrstvou omítky, protože Cosimo Medicejský po tridentském koncilu nařídil malíři Giorgiovi Vasarimu, aby velké florentské baziliky (Santa Maria Novella a Santa Croce) obnovil podle tridentského kánonu. Většina středověkých a renesančních maleb, včetně fresek Fra Angelica, tak byla zničena a pouze několik z nich zakryla omítka,“ říká kněz Manuel Russo z komunity při bazilice Santa Maria Novella. 

„To byl právě případ Tomášovy fresky, nad níž Vasari umístil své manýristické plátno. Existovala ovšem dokumentace o těchto skrytých dílech, na jejímž základě postupovaly restaurátorské práce. Je ohromující, nakolik je freska krásná a že se zachovala v poměrně dobrém stavu,“ dodává.

Florentští dominikáni si letos připomínají dvojí jubileum – osm století od úmrtí zakladatele řádu (6.8.1221 v Boloni) a rovněž tak osm set let od příchodu prvních dvanácti bratrů do malého florentského kostelíku „S. Maria ad Vineas“, Panny Marie na vinici. Jejich kazatelskou činnost podporoval kard. Ugolino di Segni, pozdější papež Řehoř IX., který v roce 1234 svatořečil  Dominika Guzmána a přidělil malé dominikánské komunitě zmíněný kostelík na zemědělském pozemku. Nad ním vyrostla nynější bazilika Santa Maria Novella.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Vatikánský rozhlas Datum: 1. února 2021 Foto:

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář