Nemeckí biskupi v sústrastnom liste vyzdvihli kresťanské postoje Helmuta Kohla

 

Nemecko – Nemeckí biskupi na čele s kardinálom Reinhardom Marxom vyjadrili úprimnú sústrasť nad úmrtím bývalého nemeckého kancelára Helmuta Kohla, ktorý zomrel včera vo veku 87 rokov.

„Cirkev v Nemecku je vďačná za kresťanské svedectvo Helmuta Kohla. Kdekoľvek na svete boli popierané hodnoty slobodnej spoločnosti, on sa zasadzoval, aby tieto hodnoty boli rešpektované. Chcel a vedel manifestovať v Európe svoje kresťanské presvedčenie“ – uvádza sa v kondolenčnom liste.

Medzi priority Helmuta Kohla patrilo tiež „presadzovať sociálnu trhovú ekonomiku založenú na sociálnej náuke Cirkvi.“ Býval pravidelným hosťom sviatku nemeckých katolíkov Katholikentag, pripomína predseda Nemeckej biskupskej konferencie kardinál Marx a pokračuje, že Helmut Kohl „sa po páde Berlínskeho múru zasadil o zjednotenie Nemecka a zároveň bol ‚kancelárom európskej myšlienky‘. Zohral významnú úlohu pri koncipovaní Maastrichtskej zmluvy resp. zmluvy o Európskej únii a viackrát vyhlásil, že Nemecko a Európa sú ‚dve strany tej istej mince‘.“

Kondolenčný list Konferencie biskupov Nemecka cituje aj slová Helmuta Kohla pri návšteve pápeža Jána Pavla II. v Nemecku v roku 1987: „Sloboda znamená vždy aj zodpovednosť, inak sa zmení v nové formy závislosti.“ „Prežívaná zodpovednosť – dodal nemecký kancelár – potrebuje súlad s vlastným svedomím, pred blížnym a hlavne pred Bohom.“

A v roku 1996, pri tretej apoštolskej ceste Jána Pavla II. v Nemecku, Helmut Kohl povedal: „Hlas kresťanských cirkví je nevyhnutný aj v stále viac sekularizovanej spoločnosti. Ježišova Dobrá zvesť je zdrojom sily; dáva orientáciu a oporu ľuďom.“

„Kresťanská povinnosť a občianska povinnosť sú neoddeliteľné. To platí hlavne pri budovaní jednotnej Európy,“ povedal v roku 1996 pri Brandenburskej bráne dnes už zosnulý nemecký kancelár Helmut Kohl.

„Cirkev v Nemecku sa skláňa s bolesťou, chválou a vďačnosťou pred touto osobnosťou, ktorej konanie bolo ovplyvnené kresťanskou víziou človeka, z ktorej čerpala veľkú silu pre svoju prácu“ – napísal v závere kondolenčného telegramu nemeckých biskupov kardinál Reinhard Marx.

 

Zdroj: Vatikánsky rozhlas 

Foto: Wikimedia Commons

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář