Německý soud rozhodl ve prospěch komercializace eutanázie

Berlín – Za cenzuru kultury zaměřené na potvrzování a podporu života označilo společné prohlášení německých biskupů a předsednictva Rady evangelické církve v Německu včerejší verdikt ústavního soudu na téma komercializace eutanázie. Podle rozhodnutí tohoto tribunálu je zákaz komerčního poskytování asistované sebevraždy, uzákoněný v Německu v roce 2015, v rozporu s tamní ústavou.

„Kardinál Reinhard Marx a evangelický biskup Heinrich Bedford-Strohm napsali, že výrok ústavního soudu přijali „s velkým znepokojením“. „Obáváme se, že svolení k organizované pomoci při sebevraždě může na staré nebo nemocné lidi subtilně vyvíjet nátlak, aby ji využili“. Biskupové vyjadřují přesvědčení, že „čím samozřejmější a dostupnější se stává nabídka pomoci ve spáchání sebevraždy, tím větší je nebezpečí, že se lidé v mimořádně těžké životní situaci ocitnou pod vnějším nebo vnitřním nátlakem, aby tuto nabídku využilil a ukončili vlastní život,“ informuje Vatikánský rozhlas.

Představitelé obou církví zdůraznili, že „způsob, jakým nakládáme s nemocemi a smrtí, určuje základní otázky našeho lidství a etické základy naší společnosti. Důstojnost a hodnotu člověka nelze hodnotit na základě jeho akceschopnosti a jeho užitečnosti pro druhé, jeho zdraví nebo věku. Jsou totiž – jak jsme o tom přesvědčeni – výrazem toho, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a přijímá ho a že člověk je odpovědný za svůj život před Bohem.“

Kardinál Reinhard Marx a evangelický biskup Heinrich Bedford-Strohm dodali, že „kvalita společnosti se projevuje právě v tom, jak si navzájem pomáháme a podporujeme.“ Obě církve ohlásily, že budou pokračovat „ve úsilí o zajištění péče a podpory lidem, kteří se nacházejí v obzvláště obtížné situaci“, mimo jiné díky „již existující a dále rozšiřované nabídce paliativní a hospicové péče“.

Německý episkopát a Rada evangelické církve chce nadále „pracovat na tom, aby se organizovaná asistovaná sebevražda nestala v Německu akceptovanou normalitou“.

 

Autor: Vatikánský rozhlas  Datum: 27. února 2020  Foto: YouTube – kardinál Marx

Tags: ,,,

1 Komentář

 1. Nadpis i text používá lživý termín „komercionalizace “
  „Komercionalizace nebo komercializace je proces zavedení nového produktu nebo výrobní metody do obchodu“ .. tedy za účelem zisku.

  Ale v Německu šlo POUZE o POVOLENÍ AKTIVNÍ EUTANAZIE .. tedy o možnost, aby preparát k ukončení života mohla podat třetí osoba.Dodám, že ve všech zemích, kde je aktivní eutanazie povolena, musí jít o činnost jasně „nekomerční“, tedy neziskovou.
  „Ústavní soudci uvedli, že mezi základní práva patří i právo svobodně rozhodnout o své smrti. Spadá do něj i možnost rozhodnout se zemřít za pomoci třetích osob, což však kontroverzní paragraf 217 trestního zákoníku platný od konce roku 2015 podle ústavních soudců prakticky znemožňoval.“
  https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3054080-rozhodnout-o-vlastni-smrti-je-zakladni-lidske-pravo-nemecko-rozsiri-moznosti-eutanazie

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář