Křesťan dnes

Nigéria: Útoky na kresťanov sú čoraz intenzívnejšie

Nepokoje v Nigérii stále pokračujú. Správy o porážke teroristickej skupiny Boko Haram protirečia tomu, čo páter John Bakeni zažíva každý deň. Kňaz je zodpovedný za koordináciu pomoci obetiam preživším teroristické útoky a vnútorne vysídleným osobám v jeho rodnej diecéze Maiduguri na severe Nigérie. Medzinárodná katolícka organizácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi s ním roky úzko spolupracuje. Kým hrozba teroristických útokov najmä na severe krajiny je všadeprítomná, stále viac sa objavujú útoky prevažne moslimských nomádov z kmeňa Fulani na kresťanských farmárov v centrálnej časti Nigérie. Podľa projektových partnerov ACN, za neznášanlivým protináboženským zmýšľaním možno tiež hľadať spory a konflikty kvôli získavaniu pôdy. Roman Kris z mládežníckeho magazínu „f1rslife“ sa s Johnom Bakenim rozprával o aktuálnej situácii v Nigérii.

Roman Kris: Otec John, Boko Haram je považovaná za jednu z najnebezpečnejších teroristických skupín na svete. V poslednom čase sa čoraz častejšie začali objavovať útoky fulanských pastierov na kresťanských farmárov. Aká je aktuálna situácia?

Bohužiaľ, veľa sa toho nezmenilo. Mnoho dedín je stále cieľom pokračujúcich útokov. Aj teraz počas nášho rozhovoru bude veľa ľudí zabitých a ich majetok bude zničený. Skutočnosť, že ľudia vo vidieckych oblastiach nemôžu obrábať svoje polia, lebo sa boja, že budú unesení alebo zabití, je veľmi znepokojujúca. Bezpečnostná situácia v krajine je čoraz neistejšia.

Akým hrozbám a výzvam osobne čelíte?

Prenasledovanie kresťanskej menšiny na severe Nigérie je už dlho problémom. Zahŕňa to vylúčenie kresťanov z politického života, cez odmietanie povolení na stavbu kostolov až po únosy a nútené manželstvá mladých dievčat, ako aktov chladnokrvného násilia. Útoky na kresťanov sú čoraz intenzívnejšie a agresívnejšie. Pokračujúci konflikt s Boko Haram a útoky zo strany prevažne islamských pastierov z kmeňa Fulani  v nás vyvolali pocit veľkej neistoty a strachu. Keďže nevieme, čo sa stane nasledujúci deň, každý deň prežitý v bezpečí považujeme za požehnanie. Je veľmi ťažké byť kresťanom v tejto časti sveta, ale naša viera nás povzbudzuje, aby sme odvážne svedčili o evanjeliu.

Na mnohých miestach dnes stále viac sledujeme nárast prenasledovania kresťanov. Ako čelí terorizmu v Nigérii štát a občianska spoločnosť? Aký druh pomoci poskytujú a aké opatrenie či stratégie sú, respektíve by mali byť zavedené?

Kresťanstvo zažíva ťažké časy v podstate na celom svete. Je smutné, že práve krajiny, ktorých rozvoj bol v minulosti postavený na kresťanských hodnotách, sa od viery odvracajú. V Nigérii štát žiaľ nevynakladá veľké úsilie, pokiaľ ide o ochranu a bezpečnosť života a majetku kresťanov. My občania, bez ohľadu na to, či sme kresťania alebo moslimovia, očakávame od štátu, že nás bude chrániť a zaistí našu bezpečnosť. Len tak môžu ľudia spokojne pracovať bez strachu a obmedzení.

Ako pomáha Cirkev v Nigérii ľuďom, ktorí trpia terorizmom a odkiaľ na to získava potrebnú podporu?

V mojej diecéze v Maiduguri dostávame veľa solidárnej pomoci z ostatných diecéz v Nigérii. Najväčšia podpora však pochádza z iných krajín, najmä z nadácie ACN a ďalších organizácií. Navyše, niekoľko diecéz v USA nám vyšlo v ústrety a umožnilo osobne hovoriť a svedčiť o situácii v Nigérii vo svojich farnostiach. Pomoc nám poskytli aj iné krajiny, ako napríklad Maďarsko.

Ako by ste opísali vzťah medzi islamizmom a islamom? Myslíte, že je možné a nevyhnutné, aby mierumilovná väčšina moslimov bola aktívnejšia, aby sa viac ozvala?

Islamizmus je deštrukcia islamu. Mlčanie pokojnej islamskej väčšiny je znepokojujúce. Ľudia by islamizmu mali čeliť a odsúdiť ho.

Čo môžeme robiť my tu v Európe, aby sme pomohli utláčaným a trpiacim kresťanom v Nigérii?

Predovšetkým vás prosíme o vašu modlitbu. V druhom rade, pomôžte nám finančne a poskytnite možnosť vytvoriť si vlastné dostupné zdroje, aby sme si mohli uchrániť a žiť našu vieru aj v ťažkých podmienkach. A po tretie, európske vlády musia presvedčivo vplývať na našu vládu, aby posilnila demokratické inštitúcie, ktoré podporujú právny štát, náboženskú slobodu a slobodu zhromažďovania pre všetkých.

 

Nigéria je jedna z prioritných krajín pre pápežskú nadáciu ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi na africkom kontinente. ACN financuje v Nigérii rôzne projekty, vrátane podpory rodín v núdzi, ktoré počas teroristických útokov stratili niekoho zo svojich členov, ako aj projekty na obnovu zničených kostolov a cirkevných objektov.

 

Autor a foto: ACN Slovensko

Exit mobile version