Nová kniha: Islamisté a soumrak Evropy

Existují vědecké osobnosti, které se zaměřují nejen na svůj úzký obor, ale výrazně se angažují ve společensko – politickém životě. Jejich charakter, smysl pro čest a angažovanost jde ruku v ruce s potřebou přispět svým dílem k rozvoji společnosti. Našli bychom takových osobností více, pan prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc., filozof se zaměřením na hermeneutiku a anglo-americkou filozofii, k nim patřil.

Od studentských let se vždy aktivně zajímal o společenské dění. Současné postoje k historickým událostem jej jako příslušníka poválečné generace (narozeného 1947) také nenechaly lhostejným. Svědčí o tom články ve sbornících a studie o úloze prezidenta E. Beneše v našich dějinách a také jeho působení v Masarykově demokratické akademii a Českém svazu bojovníků za svobodu.

Palčivé otázky vývoje společnosti se každodenně vynořují i v naší době. Blízký okruh přátel Jaroslava Hrocha a skupina angažovaných lidí nachází adekvátní způsoby, jak vyjádřit, publikovat a šířit své názory. Patří k nim především myšlenka zachování identity našeho národa, vlastenectví a bezpečnosti lidí v naší zemi i v Evropě. Svým přátelům a pokračovatelům včetně autorů knihy by Jaroslav Hroch popřál tvůrčí elán, objektivitu a spravedlnost a hlavně odvahu, vnímavé čtenáře a vděčné posluchače. Totéž přejeme autorům publikace i my, rodinní příslušníci.

Kniha Stanislava Balíka a Stanislava Polnara popisuje historické příčiny a souvislosti šíření islámského radikalismu na Blízkém Východě a zejména v Evropě. Autoři věnují pozornost reakcím současných evropských zemí a jejich politických představitelů na tento fenomén, stranou nezůstávají ani USA a Izrael. Součástí knihy je též zajímavý pohled některých politických filozofů (P. Buchanan, O. Spengler, S. Huntington) na krizi Evropy. Stanislav Balík a Stanislav Polnar se vyhýbají prázdné „politické korektnosti“ a popisují stav objektivně, kriticky, s důrazem na otázku bezpečnosti. V závěru autoři naznačují východiska a možnosti řešení.

Kniha Islamisté a soumrak Evropy přesvědčivě ukazuje, že naše evropské hodnoty svobody, demokracie, křesťanství a humanismu jsou v souvislosti s uprchlickou krizí ohroženy mnohem více, než by se na první pohled mohlo zdát. Tato kniha budiž inspirací, jak těmto hrozbám čelit.

Zdenka a Jan Hrochovi

 

Inzertní článek:
Kniha k zakoupení: http://www.bodyartbook.cz/product/politika/islamiste-a-soumrak-evropy/138

Kategorie: Kultura,Sponzorované

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář