Novinky Vydavatelství Juda: Tři domy a 95 tezí o humanismu

Vážení přátelé,

Chtěli bychom Vám doporučit dvě knihy z naší produkce, které se podivuhodným způsobem doplňují. První je od amerického hudebníka a kazatele Roberta Stearnse: „TŘI DOMY – Radikální islám, militantní sekularismus a mýtus koexistence. Jaké je řešení?

Svět je v pohybu. Je plný nespokojenosti, zmatku a touhy po proměně. Tolerance je hodnocena výše než pravda. Bombardují nás zdánlivě mírumilovná poselství o koexistenci, doprovázená líbivými hesly a doporučeními od nejrůznějších celebrit. Koexistence je však mýtus. Ve skutečnosti se odehrává bitva o svět – bitva mezi radikálním islámem, militantním sekularismem a židokřesťanským světonázorem. Je před námi nebezpečnémý kulturní střet. Jeho zvěst je srozumitelná a hluboká. Radikální islám má moc proměnit západní kulturu a  židokřesťanský světonázor pozbývá síly. Pokud některý ze zmíněných světonázorů převládne, bude to znamenat globální kulturní zlom. Co tedy křesťané mohou a musí udělat?

Publicista a teolog Mgr. Dan Drápal ve své recenzi dodává: „Tuto knihu považuji za velice, velice důležitou. Doufám, že mnohým umožní orientovat se v dnešním světě a pochopit, v jaké situaci se nacházíme.“

Druhá kniha, kterou velice doporučujeme, je od bruselského pastora a bublicisty Ignace Demaerela: „95 TEZÍ O HUMANISMU – Křesťanství versus osvícenství, sekularismus a volnomyšlenkářství“. Demaerel studoval filosofii na Katolické univerzitě v Lovani a protestantskou teologii v Bruselu.

Od vzestupu sekularizace zaujímá náboženství stále problematičtější místo v naší západní kultuře. Jaké má ale křesťanské dědictví v Evropě alternativy? Humanismus klade „člověka“ do středu všech věcí. Lze ale věřit v „člověka“ stejným způsobem, jako lze věřit v Boha? Je to vskutku racionální? Obstojí to v čase? A především: Činí „víra v člověka“ naši společnost humánnější? Lze z naší kultury odstranit Boha a křesťanské hodnoty tak, aby se přitom vše nezhroutilo jako domeček z karet? Volnomyšlenkářství bylo vůči církvi vždy značně kritické, což by samo o sobě nevadilo. Co když na něj vztáhneme jeho vlastní kritéria?

Ing. Miloš Poborský, ředitel ETS, píše v předmluvě: „Knihu doporučuji každému, kdo přemýšlí nad světem, ve kterém žijeme, a chce lépe porozumět probíhajícím změnám ve společnosti. S užitkem si ji přečtou ti, kdo chtějí lépe porozumět ideovým východiskům humanismu a křesťanství, nebo se chtějí stát lepšími apologety.“

Knihu TŘI DOMY jsme po vydání věnovali stovce našich politiků a lidí angažujících se ve veřejné sféře. Například velmi pozitivní ohlas měla u publicisty a spisovatele Benjamina Kurase. Knihu 95 TEZÍ O HUMANISMU jsme darovali do knihoven 19 teologických fakult a škol v Čechách a na Slovensku. Dne 4.12.2019 jsme se také sešli v Senátu České republiky se senátorem Zdeňkem Papouškem, se kterým jsme zhodnotili vydání a rozdání knihy Roberta Stearnse. Senátor Papoušek vyjádřil nadšení z této knihy, ve které nacházíme nejen popis dnešního ideologického zápasu v tomto světě, ale především jeho řešení podle Bible. Poté jsme představili navazující knihu od Ignace Demaerela. Obě tyto publikace se velmi dobrým způsobem doplňují a ukazují na dnešní problematické myšlení západního světa, které si svým odklonem od skutečných hodnot pod sebou podřezává větev.

Obě publikace můžete zakoupit v našem eshopu www.knihyjuda.cz

Za Vydavatelství Juda Tomáš Korčák

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář