Novoroční ekumenická slavnost 2022

Na Nový rok 1. ledna 2022 v 18.00 hodin se v kostele Krista Spasitele v Praze-Barrandově uskuteční již tradiční Novoroční ekumenická slavnost za účasti plzeňského biskupa Tomáše Holuba, předsedy Rady ČBK pro ekumenismus, biskupa Tomáše Tyrlíka, předsedy ERC a dalších představitelů křesťanských církví u nás. Slavnost bude živě přenášet také ČT2.

Stalo se již tradicí, že se na Nový rok scházejí nejvyšší představitelé křesťanských církví, které působí v naší zemi, aby se společně ohlédli za rokem minulým, modlili se a vyprošovali Boží požehnání pro celý začínající rok. I začátkem roku 2022 se proto uskuteční Novoroční ekumenická slavnost, která se bude tentokrát konat v kostele Krista Spasitele na pražském Barrandově. 

Motto, které bude slavnost provázet, je úryvek z Bible: „Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky.“ (Žalm 133, 1 a 3). Bohoslužbou tedy prochází téma přátelství. A proto se na začátku roku 2022, chceme modlit za to, co naše společnost tolik potřebuje a tím je přátelství bez podmínek.

Slavnost probíhá v kostele Krista Spasitele, jehož zasvěcení pokračuje v odkazu sv. Anežky, která s pomocí svého bratra Václava I. založila první klášter klarisek v Čechách. V areálu tohoto kláštera byl roku 1267 vybudován kostel Krista Spasitele (sv. Salvátora), který se měl stát pohřebištěm Přemyslovců. Barrandovský kostel tak navazuje na původní kostel, který byl vypleněn a zrušen nařízeními za vlády Josefa II.

Letošní Novoroční ekumenické slavnosti je možné účastnit se osobně, za dodržení platných epidemiologických podmínek. Z důvodu přímého přenostu prosíme věřící o příchod do 17.30 hodin.

Přímý přenost Ekumenické novoroční slavnosti z katolického kostela Krista Spasitele v Praze-Barrandově je možné sledovat od 18.00 hodin na programu ČT2

Autor: TZ ČBK. Datum: 15. prosince 2021 Foto: Wikimedia Commons – Tomáš Holub

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář