Novým generálním sekretářem ERC byl svolen Petr Vinš

Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 se konalo v Praze v zasedacích prostorách ústředí Českobratrské církve evangelické 13. valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR, kterého se zúčastnili zástupci členských církví a pozorovatelů ERC. Na programu zasedání nejvyššího orgánu ERC byla kromě zpráv předsedy ERC Daniela Fajfra a generální sekretářky ERC Sandry Silné také volba generálního sekretáře ERC pro nadcházející čtyřleté období.

Petr Vinš
Petr Vinš

Novým generálním sekretářem ERC byl zvolen ThDr. Petr Jan Vinš, který je duchovním Starokatolické církve a lektorem Univerzity Karlovy. Předseda ERC Daniel Fajfr poděkoval dosavadní generální sekretářce ERC Sandře Silné za její více než osmiletou službu v ERC.

Valné shromáždění ERC se také zabývalo změnou stanov a změnami Organizačního, volebního a jednacího řádu ERC, do kterého nově přibyla také pravomoc Valného shromáždění ERC volit a odvolávat náhradníka předsednictva ERC. Náhradníkem předsednictva byl zvolen Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augburského vyznání v ČR. Valné shromáždění ERC dále schválilo hospodaření za rok 2015, rozpočet ERC na rok 2017 a diskutovalo nad zprávami komisí ERC.

Autor: Aleš Čejka

Zdroj: Ekumenická rada církví

Foto: Ekumenická rad církví

 

Tags:

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář