O post děkana Katolické teologické fakulty UK se budou ucházet Brož a Rethmann

Praha – O post děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK) se budou ucházet nynější proděkan pro studium Jaroslav Brož a teolog Albert-Peter Rethmann. Oba podali podle fakulty návrhy, které splňují veškeré náležitosti, jež stanovuje jednací řád Akademického senátu fakulty a jsou tedy platné. Fakulta to uvedla na svém webu. Stávající děkan Vojtěch Novotný rezignoval na funkci začátkem prosince, jako důvod uvedl zdravotní důvody. Ve funkci skončí nejpozději k 1. květnu 2024, nový děkan by se měl funkce ujmout od 2. května.

Rethmann na KTF UK působil v letech 2002 až 2009 jako profesor teologické etiky a proděkan pro vědu. Na fakultě založil například Centrum pro studium migrace. Působil jako poradce české a německé biskupské konference. Velkou část své univerzitní kariéry strávil v Německu. Brož je římskokatolickým knězem a biblistou, aktuálně působí na fakultě jako proděkan pro studium. Učí na Katedře biblických věd a starých jazyků.

SOUVISEJÍCÍ Vedení KTF se ohradilo proti závěrům i postupu informování o kontrole fakulty

Nového kandidáta na děkana bude fakultní akademický senát volit na mimořádném zasedání ve středu 14. února 2024. Ve čtvrtek 8. února by se měla konat veřejná debata navržených kandidátů.

Akademický senát fakulty se loni zabýval návrhem na odvolání děkana Novotného. Důvodem bylo mimo jiné to, že fakulta dala výpověď historikovi Tomáši Petráčkovi, který dříve veřejně kritizoval konzervativní Alianci pro rodinu a vystupoval smířlivě k manželství pro všechny. Petráček podal koncem loňského roku žalobu na neplatnost výpovědi z fakulty. Informace o Petráčkově výpovědi přitáhla loni pozornost k dění na fakultě. Děkan Novotný to zdůvodnil úsporami a nadbytečností. Petráček však míní, že za jeho koncem byl tlak církevních hodnostářů i děkanovy osobní antipatie.

Na fakultě se konala vnitřní kontrola, trvala od loňského října do letošního ledna, zaměřila se na období od ledna 2021 do září 2023. Podle rektorátu objevila vnitřní kontrola na fakultě tři významnější pochybení, věnovala se devíti oblastem. Významnější pochybení se týkala organizačních změn v personální oblasti, přijetí násobně vyššího počtu studujících do studijního programu Filozofie a etika a toho, že někteří vyučující vykonávají na fakultě činnost bez pracovněprávního vztahu s fakultou.

Kandidáta na děkana volí akademický senát fakulty zpravidla z řad akademických pracovníků fakulty, zpravidla profesorů nebo docentů. Návrhy na kandidáta musí splňovat určité náležitosti, navržená osoba musí například povinně přiložit k návrhu svůj vlastnoručně podepsaný souhlas, strukturovaný životopis či přehled o své vzdělávací, vědecké a další tvůrčí činnosti a úvahu o poslání a perspektivách fakulty.

Po zvolení kandidáta na děkana musí arcibiskup pražský, kterým je Jan Graubner, předložit Kongregaci pro katolickou výchovu k církevnímu potvrzení Apoštolským stolcem jméno zvoleného kandidáta. Následně předloží předseda senátu jméno zvoleného kandidáta rektorce Univerzity Karlovy Mileně Králíčkové, která děkana jmenuje.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 5. února 2024 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář