Objevené zlomky ilustrují, jak vznikala Bible

Nejdůležitější objev biblické archeologie od okamžiku nalezení Kumránských svitků na přelomu 40. a 50. let minulého století – tak představuje nejnovější nález starozákonních fragmentů profesor Marcello Fidanzio, ředitel Institutu archeologie a kultury biblických zemí. Jak zdůrazňuje, tato událost nás upozorňuje, že rekonstrukce biblického textu ještě neskončila. Svatá země a zejména Judská poušť skrývá ještě nejedno tajemství.

SouvisejícíV Izraeli byly objeveny nové fragmenty svitků od Mrtvého moře

Zlomky textů, představené veřejnosti v minulém týdnu, jsou bezmála dva tisíce let staré a obsahují verše z knih malých proroků, zejména Zachariáše a Nahuma. Pro biblisty jsou o to důležitější, že pocházejí z doby, kdy se formovala konečná verze Písma.

„Jsou to malé zlomky, dosti omezený počet veršů řecky psaného Starého zákona. Svědčí nicméně o tom, že na začátku II. století se zachovává ještě to, co badatelé nazývají „tekutostí“ textu. Znamená to, že jsme dosud v období, ve kterém nebyl biblický text definitivně ustálen, v období, kdy se Bible ještě utváří. Díky těmto objevům poznáváme malý úsek této historie, její novou variantu. Zajímavé je, že v tomto textu není Boží jméno – tedy ona čtyři písmena, která se nesmějí vyslovit – zapsáno řecky, nýbrž hebrejsky, totiž v paleohebrejštině, v jazyce, který se užíval v dobách prvního chrámu. Dokládá to, že podobně jako v Ježíšově době se k Božímu jménu přistupovalo s velikou úctou, nebylo vyslovováno. A pro všechny případy, aby se předešlo chybě, bylo zapisováno jiným způsobem, za užití jiné abecedy. Tímto způsobem byl čtenář varován, že toto jméno se nemá číst. Svědčí to o velké úctě nebo spíše o posvátnosti v přístupu k textu Písma.“

Profesor Fidanzio rovněž podotýká, že nový objev má velký význam také pro Izrael a sionismus. Potvrzuje totiž zakořenění Židů na tomto území.

Autor: cirkev.cz Datum: 24. března 2021 Foto: Wikimedia Commons – svitky od Mrtvého moře

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,

1 Komentář

  1. Díky za tento příspěvek, zvláště dík za informaci o Božím jménu, které ve svitcích od Mrtvého moře někdy bývá psáno paleohebrejským písmem.

    Hezky je to vidět na ukázce z žalmového svitku z 11. jeskyně v Kumránu: https://www.facebook.com/TheDeadSeaScrolls/photos/a.1441150362769693/2500012910216761/?type=3&theater. Odkaz je na Facebook stránek https://www.deadseascrolls.org.il/home, na kterých jsou svitky od Mrtvého moře a jejich zlomky digitalizované.

    V článku z New York Times o nových objevech https://www.nytimes.com/2021/03/16/world/middleeast/dead-sea-scrolls-israel.html, na poslední fotografii, asi v půlce článku ukazuje pracovník IAA na malý zlomek z nového nálezu, na kterém je na jeho druhém řádku vidět část Božího jména (dvě písmena), které je psáno právě paleohebrejským písmem.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář