Od hinduismu ke Kristu: příběh z Nepálu

Na osobním příběhu lidí, kteří byli kdysi na hony vzdálení od života s Kristem, si často teprve v plné síle uvědomíme, jak úžasné je evangelium a Bůh, kterému věříme!

Přečtěte si příběh nového ředitele nepálské pobočky misijní a charitativní organizace International Needs, Jnyana Narayana Shresthy. Vypráví v něm o svém dětství v hinduistické rodině i o tom, jak zvláštní situace pro nás, Evropany, tam vládla!

Jnyan Shresta, ředitel nepálské International Needs

„Jako jediný syn a dědic jsem v porovnání se svými osmi sestrami zažíval spoustu výhod, co se týče vzdělání, jídla a dalších základních potřeb.“ Avšak ani samé výhody, díky kterým mladý Jnyan úspěšně dokončil střední školu, nemusí naplnit lidský život štěstím!

Když potom začal studovat přírodní vědy, přijel do jejich vesnice misionář z jižní Indie. „Trávil jsem s ním hodně času diskusemi o tom, že hinduističtí bohové a bohyně jsou mocnější než křesťanský Bůh. Naše diskuse byly stále hlubší.“ Jnyan musel chtě nechtě začít srovnávat: „Věděl jsem, že Buddha se vyhýbal i jen pohledu na nemocného či starého člověka nebo mrtvé tělo. Nemohl jim nijak pomoci, zatímco Ježíš Kristus uzdravoval nemocné a křísil mrtvé. Další z bohů, Krišna, přišel vyhladit všechny hříšníky, kdežto Pán Ježíš přišel hříšníky zachránit. Měl jsem mnoho příležitostí porovnávat vlastnosti hinduistických bohů a bohyň se životem a skutky Ježíše Krista. Výsledek mě přesvědčil, že Ježíš je pravý Bůh, který může očistit od hříchu všechny lidi, i mě. Přijal jsem Ježíše za svého Spasitele a nechal jsem se pokřtít.

Po křtu nastala v mém životě náhlá změna. Moji rodiče mě začali pronásledovat – mě, kterého dříve tak milovali a upřednostňovali před mými osmi sestrami! Osočovali mě, že jsem přijal cizí náboženství, náboženství pojídačů krav. Otec mi několikrát poručil, abych opustil náš dům, protože jsem na rodinu uvalil hanbu. Z toho, že jsem přijal Krista jako svého Spasitele, jsem byl ale tak nadšený, že jsem jednoho dne vyházel z domu všechny modly a oltáříky bohů a bohyň. Můj otec tedy vyzval své bohy, aby mě za to potrestali. Ale nikomu se nic zlého nestalo. Právě naopak – od toho dne začal i můj otec spět k víře v Ježíše!“

Promoce biblických studentů 2018

Jnyan později, když dostudoval přírodní vědy a několik let pracoval jako učitel, zasvětil svůj život práci pro misijní a charitativní účely a od února 2018 dal své zkušenosti do služeb organizace International Needs (IN) v Nepálu.

Jeho osobní příběh demonstruje to, oč také usiluje nepálská IN:

Čtyřicet terénních křesťanských pracovníků vydává na různých místech svědectví o Kristu svým soukmenovcům. Modlí se za nemocné a je třeba říci, že modlitba křesťanů má v Nepálu neobyčejně dobrou pověst! Na mnoha místech v Nepálu vznikají početná společenství a nepálská církev je jednou z nejrychleji rostoucích na světě.

Služba IN se nezastavuje ani před praktickými potřebami. Vznikl zde účinný program Dálková adopce PLUS®, který umožnil již třem tisícům dětí dosáhnout vytouženého vzdělání. Možná mezi nimi je i další budoucí „Jnyan“, který porozumí dobré zprávě Bible. Z České republiky zprostředkovává už od roku 1997 podporu nepálských dětí Nadace Mezinárodní potřeby.

Noví křesťané také potřebují duchovní služebníky. V Nepálu se pastorem nové církve nezřídka stává první člověk, který ve vesnici uvěřil v Krista. Z toho důvodu také Nadace Mezinárodní potřeby podporuje již od roku 1997 studenty biblických škol z Nepálu. Tito mladí lidé se tři roky vzdělávají v kvalitních školách v Indii, aby se pak mohli vrátit do své země a sloužit svým vlastním lidem jako pastoři a kazatelé.

Modlitba za nemocné

Nepál je velmi zaostalá země a pracovníci IN se snaží jak duchovními, tak praktickými projekty pomoci svým blízkým. „Výsledkem je, že společnost vnímá církev jako zdroj naděje a nositele snahy o zlepšení,“ říká k tomu ředitel nepálské IN Jnyan.

Více informací o křesťanech v Nepálu najdete na stránkách Nadace Mezinárodní potřeby (např. v části Kde pomáháme – Projekty v zahraničí – „Více o Nepálu“ nebo „Náš zpravodaj“).

Do pomoci chudým dětem v Nepálu se můžete připojit i Vy v programu Dálková adopce PLUS® nebo můžete podporovat studenta biblické univerzity v projektu Nepálští studenti biblických škol v Indii.

Naší práci můžete pomoci také jako dobrovolníci. V současné době hledáme další ochotné pomocníky, kteří by nám překládali potřebné materiály z anglického jazyka do češtiny. Pokud nám můžete takto pomáhat, napište nám prosím na email nadace@mezinarodni-potreby.cz.

 

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadace

zdroj foto: archiv Nadace Mezinárodní potřeby

Kategorie: Sponzorované,Zahraničí

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář