Odborné kolokvium v Brně reaguje na divadelní hru Naše násilí

V Brně se bude diskutovat o ztvárnění symbolů a osobností reprezentující náboženské vyznání v odborném kolokviu s názvem „Svoboda kultu a kultury v konfrontaci a dialogu.“ Organizátor kolokvia, Moravsko-slezská křesťanská akademie (MSKA), tímto setkáním reaguje na divadelní hru Naše násilí, která vzbudila vlnu pobouření pro ztvárnění Ježíše Krista sestupujícího z kříže a znásilňujícího muslimku.

Kolokvium se uskuteční 9. května v 17 hod. v přednáškové místnosti MSKA, Smetanova 14. a vystoupí v něm řada odborníků z oblasti symboliky, teologie, církevního a ústavního práva, kteří poskytnou širší pohled na danou problematiku. Kolokvium je odbornou diskuzí k problematice prezentace osobností náboženského vyznání a vztahu svobody vyznání a umění ke vzájemnému respektu a dialogu. Vstup na akci je zdarma, je však nutné se přihlásit e-mailem na mska@mska-akademie.cz. Více informací na webu Moravsko slezské křesťanské akademie.

Divadelní hru Naše násilí odsoudili čeští a moravští biskupové i apoštolský exarcha zastupující řeckokatolickou církev v ČR. Uvedení Frljićovy hry označili za „výprodej křesťanství a jeho ideálů.  Proti představení vznikla petice, kterou podepsal mimo jiné i kardinal Dominik Duka a je jí možné podpořit zde,

Ježíš Kristus je nejen posvátnou osobností křesťanství, ale i prorokem v Islámu a obecně uznávaným vzorem a pramenem české kultury. Znevážení jeho osobnosti touto hrou se osobně dotýká nejen osob, které se hlásí k určitému vyznání, ale zasahuje kořeny národní kultury obdobně, jako by v dehonestující pozici Ježíše Krista vystupoval např. T. G. Masaryk či jiná osobnost úzce spjatá s historií naší země. Není náhodou, že předmětná hra byla v mnoha dalších zemích zakázána či stažena z program,píše se v petici.

Signatáři petice vyzývají ke stažení hry z repertoáru festivalu Divadelní svět Brno, v opačném případě se chystají podniknou další kroky na občanské a trestněprávní úrovni. Uvedená hra podle nich podněcuje nenávist a omezuje práva a svobody nejenom křesťanů, ale i původních obyvatelů Evropy.

-mn-

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář