Opavané se po dvou letech vrací do konkatedrály. Slavnostní otevření se uskuteční v sobotu 12. června

Více než dva roky čekali Opavané na tento okamžik. V sobotu 12. června se znovuotevře konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Slavnostní mši svatou bude v rekonstruovaném chrámu celebrovat apoštolský administrátor Mons. Martin David. Mše svatá začíná v 10.00 hodin. Kostel postavený Řádem německých rytířů ve 14. století prošel generální opravou, která stála 78 milionů korun

Nejdražší oprava v historii ostravsko-opavské diecéze

Většinu z celkových nákladů vynaložených na obnovu konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, pokryla dotace EU z programu IROP ve výši 71,8 mil. korun. O zbylé náklady se podělily další státní instituce a církev. Moravskoslezský kraj přispěl 2 mil. korun, Statutární město Opava poskytlo 1,5 mil. a Římskokatolická farnost Panny Marie Opava spolu s Biskupstvím ostravsko-opavským vložily do opravy 2,7 mil. korun.  Obnova konkatedrály je největší investicí do opravy kulturní památky od založení biskupství za posledních 25 let.

Obnovou prošel kompletně celý vnější plášť konkatedrály včetně spárování cihelného zdiva, oprav omítek, obnovy oken, restaurování kamenických a zámečnických součástí vnějšího pláště. Upraveno bylo rovněž okolí kostela a obnoven odvod dešťových vod. Stavební a restaurátorské práce se týkaly také interiéru kostela. Během prací prozkoumali památkáři doslova každou píď a narazili na řadu nových poznatků, které byly po staletí skryty pod omítkou a zdivem. „Při archeologickém průzkumu okolo kostela byl například vyzvednut starý náhrobní kámen se znakem německých rytířů, byla nalezena i řada fragmentů gotických klenebních žeber a také kamenný svorník z gotické fáze výstavby chrámu,“ uvedl Miroslav Přikryl z odboru dotačních projektů a církevní turistiky biskupství.

Objev středověkých graffiti a cit pro obnovu každého detailu


Nahlédnout pod povrch, umožnila historikům kompletní výměna již nevyhovující elektroinstalace, při níž kostel dostal nové vnitřní osvětlení. „V interiéru v boční lodi kostela můžeme dnes vidět kousek odkrytého původního kamenného sloupu. Sloupy byly při barokní přestavbě obezděné a doplněné dřevěnými korintskými hlavicemi, jak je můžeme vidět v interiéru dnes,“ řekl Přikryl a dodal, že zajímavým objevem bylo také staré schodiště v tloušťce zdi severní věže, které je však z větší části zasypáno a vzhledem k neporušení stability zdi nebylo zatím obnoveno.  

Na památkáře čekaly i další překvapení ve formě středověkých graffiti. „Tesaři a zedníci při své práci v dávné minulosti nelenili a vyškrábali datum do kamene nebo trámů. Množství drobných nápisů jsme našli různě po kostele. Jeden z nich odkazoval na opravu v roce 1701. Další středověký autor použil zkratku ‚IANWAI‘,“ uvedl opavský památkář Dalibor Halátek, který mohl díky omezení cestování a „home office“ kostel během oprav v čase pandemie během oprav dokonale prozkoumat.  

Dohled a rady odborníků umožnily vrátit kostelu podobu odpovídající stavu před 2. světovou válkou. Nejvíc se to projevilo při restaurování dřevěných, kamenných a zámečnických prvků. „Mohutné dřevěné vyřezávané hlavice sloupů byly po válce jen provizorně doplněny sádrou, což se při nynější opravě podařilo napravit a doplnit původní hlavice vyřezávanými prvky,“ upozornil na detailní postupy obnovy Miroslav Přikryl. Všímaví návštěvníci konkatedrály si pak všimnou návratu původní podoby i na vstupní mříži, která odpovídá stavu z počátku 20. století. Vrata jsou nově osazena orlicí rakouské monarchie a ozdobami v původních barvách.

Poprvé v projektu Otevřené chrámy a stálá expozice v boční kapli

Po průchodu gotickým portálem, který má nejbližší analogii až v polském Krakově, vstoupí návštěvník do chrámu, který je nově vymalován. Také při obnově interiéru dbali památkáři na to, aby se do kostela vrátila jeho původní barevnost, kterou prokázaly restaurátorské průzkumy. Novinkou, která nemá analogii ani ve středověku, ani v předválečných časech, je zpřístupnění muzejní expozice v boční kapli s náhrobky šlechticů. V prosklených vitrínách jsou instalovány barokní monstrance, liturgické předměty, knihy a vyšívaná bohoslužebná roucha, které si mohou prohlédnout turisté při prohlídkách.

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie od soboty 12. června rozšíří nabídku projektu Otevřené chrámy, který během turistické sezóny nabízí možnost blíže poznat 35 kostelů. K prohlídkám s průvodcem bude dispozici až do 31. října vždy od pátku do neděle od 13.00 do 18.00 hodin.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Autor: cirkev.cz Datum: 12. června 2021 Foto: Wikimedia Commons – konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář