Open Doors: Pronásledování žen a mužů se v mnoha zemích liší

Křesťané zůstávají jednou z nejpronásledovanějších náboženských skupin na světě. V současnosti více než 200 milionů věřících čelí perzekuci ze strany autoritativních vlád nebo následovníků jiných náboženství. Pronásledování ale může mít mnoho podob.

Organizace Open Doors International začala mapovat rozdíly mezi způsoby, jakými jsou křesťané pronásledováni. Podle zjištění, která se zakládají na datech z desítek různých zemí, způsob perzekuce v mnoha případech závisí na pohlaví.

Muži zaopatřující rodiny častěji čelí ekonomickému tlaku, který ohrožuje jejich živobytí. Ženy, jejichž sociální status je v některých zemích úzce spjat se sexuální čistotou, zažívají sexuální obtěžování nebo znásilňování. „Ženy způsobí svým rodinám hanbu, pokud se jim nepodaří dodržet vysoký standard týkající se sexuality. Pokud žena konvertuje ke křesťanství, je sexuálním násilím více ohrožena. Znásilnění bývá často využíváno jako trest v reakci na konverzi ke křesťanství,“ uvádí zpráva organizace Open Doors. Pro rodiny v zemích, kde se dbá na vysokou sexuální morálku, bývá obtížné vyrovnat se se ztrátou čistoty, „Násilníci udělali cokoliv, aby přinutili křesťanské dívky vzdát se víry,“ uvádí zpráva.

Za čísly a statistikami se skrývají bolestivé osobní příběhy. Znepokojivým příkladem může být příběh Esther, která byla v 17 letech spolu s dalšími dívkami v Nigerii zajata Boko Haram. „Několik mužů si chtělo vzít Esther za ženu. Protože nevyhověla jejich požadavkům, aby se vzdala své víry a vdala se za ně, byla znásilňována, až nakonec s jedním z těchto mužů otěhotněla,“ píše se v reportu.

„Z ženských těl se stávají zbraně, které jsou používány proti jejich komunitám. Dívka doopravdy není hlavním cílem, není objektem, který se snaží zničit. Využívají její tělo, aby zničili její rodinu a komunitu,“ vysvětlila Helene Fisher, specialistka organizace Open Door na genderovou perzekuci.

Klíčovým zjištěním zprávy je, že ve většině zemích je sociální a právní status žen už i tak ve velké nevýhodě ve srovnání s muži, což pronásledování žen hlásících se k menšinové náboženské skupině usnadňuje. Pro pachatele se jedná o méně rizikový čin, a tak je mnohem těžší takové pronásledování zastavit.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

Kristýna Gillíková Zdroj: Christian Today  Foto: opendoors.org 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář