Papež František: Nechte odpočinout maminku

Drazí  bratři a sestry, dobrý den!

 

zítra jsou Vánoce. V těchto dnech spěšných příprav na svátky si můžeme položit otázku: „Jak se připravuji na narozeniny Oslavence?“. Jednoduchým a prostým způsobem této přípravy je strojení jesliček. I já jsem letos šel touto cestou. Vydal jsem se do Greccia, kde svatý František s tamními obyvateli uskutečnil první živý betlém. A napsal jsem list, kterým připomínám smysl této tradice a co znamenají jesličky ve vánoční době.

Jesličky jsou „jakýmsi živým evangeliem. Vnášejí evangelium na místa, ve kterých se žije: do domovů, do škol, na pracoviště a místa, kde setkávají lidé, do nemocnic a pečovatelských domů, do vězení a na náměstí. Tam, kde žijeme, nám připomínají jednu podstatnou skutečnost, že totiž Bůh nezůstal neviditelným v nebi, ale přišel na Zem, stal se člověkem, dítětem. Strojení jesliček je oslavou Boží blízkosti. Bůh je vždycky svému lidu nablízku, ale když se narodil, byl nejblíž. Strojení jesliček je oslava Boží blízkosti, znovu objevení reality Boha, živého a hmatatelného. Bůh není vzdálený pán nebo netečný soudce, nýbrž pokorná Láska, sestupující až k nám. Dítě v jeslích nám předává něhu. Některé figurky ztvárňují Ježíška s otevřenou náručí, což znmaená, že Bůh přišel obejmout naše lidství. Je proto krásné stanout před jesličkami, svěřovat s Pánu života, mluvit s Ním o lidech a situacích, jež nám leží na srdci, bilancovat s Ním rok, který se chýlí ke konci, a sdílet očekávání a starosti.

Vedle Ježíše vidíme Marii a Josefa. Můžeme si představovat, co si mysleli a cítili při narození Dítěte v chudobě: radost, ale také údiv.  A můžeme také pozvat Svatou Rodinu k sobě domů, kde prožíváme radosti a starosti, probouzíme se, jíme a spíme, v blízkosti svých nejdražších. Jesličky jsou domácím evangeliem. Slovo jesličky znamená doslova „krmelec“, zatímco město Betlém znamená „dům chleba“. Krmelec a dům chleba. Jesličky, které strojíme doma, kde společně jíme a vzájemně se vnímáme, nám připomínají, že Ježíš je pokrmem, chlebem života (srov. Jan 6,34). On živí naši lásku. On dává našim rodinám sílu na další cestu a k odpouštění.

Jesličky nám nabízejí další životní ponaučení. Uprostřed občasné uspěchanosti dneška jsou pozváním ke kontemplaci. Připomínají nám, že je důležité se zastavit. Neboť jedině, umíme-li se usebrat, můžeme obdržet to, na čem v životě záleží. Jedině ponecháme-li povyk světa venku, popřejeme sluchu Bohu, který mluví mlčky. Jesličky jsou aktuální, jsou aktualitou každé rodiny. Darovali mi obrázek speciálních jesliček, nazvaných „Nechme odpočinout maminku“. Byla na něm spící Marie a Josef, který uspával Ježíška. Mnozí z vás, manželé a manželky, prožíváte noc s dítětem, které pláče a pláče… „Nechte odpočinout maminku“ – to je výraz rodinné a manželské něhy.

Jesličky jsou aktuální více než kdy dříve, ve světě, kde se vyrábějí zbraně a obrazy násilí pronikají do očí a srdcí. Jesličky jsou naopak rukodělným obrazem pokoje. Proto jsou živým evangeliem.

Drazí bratři a sestry, z jesliček se můžeme poučit o samotného smyslu života. Vidíme každodenní scény, pastýře s ovcemi, kováře kující železo, mlynáře připravující mouku na chléb, často se také objevují krajiny a situace našich regionů. To je správné, protože jesličky nám připomínají, že Ježíš přichází do našeho konkrétního života. A to je důležité: vždycky chystat jesličky doma, protože připomínají, že Bůh přišel k nám, narodil se nám, provází nás životem, je člověkem jako my, stal se člověkem jako my. Žádný den v životě nejsme sami. On přebývá s námi. Nemění věci magicky, ale pokud Jej přijímáme, může změnit všechno. Přeji vám tedy, aby strojení jesliček bylo příležitostí, jak pozvat Ježíše do svého života. Když chystáme doma jesličky, jako bychom otevírali dveře a říkali: „Vejdi, Ježíši!“. Toto pozvání je tedy konkretizace blízkosti, aby Ježíš vstoupil do našeho života, protože přebývá-li v našem životě, život se obrozuje. A rodí-li se život znovu, jsou opravdu Vánoce. Všem přeji požehnané Vánoce!

 

Autor: Vatikánsky rozhlas  Datum: 23. prosince 2019  Foto: Wikimedia Commons – papež František

Tags: ,,,

1 Komentář

  1. Vím, jaké to je vstávat několikrát za noc k dítěti. Je dobře, když se do toho zapojí i tatínek. Já jsem to tak kdysi měla, i když jsem vstávala přece jenom častěji, protože jsem si byla vědoma, že on musí do práce, kdežto já si mohu zdřímnout, jakmile děti usnou. Když jsem byla mladá, tak nějak se nám s manželem „podařilo“ mít dítě během studií (kterých jsme posléze zanechali) a ještě k tomu všemu mít do jedenácti měsíců druhé dítě. Neměli jsme byt, bydleli jsme ve dvoupokojovém bytě u mojí maminky, která byla už nemladá a navíc těžko nesla své vdovství. Těžko přijímala i mého manžela, který jí neseděl. Vztah mezi nimi skřípal. Já jsem tím velmi trpěla. Do toho nutnost postarat se o děti. Velmi těžce jsem prožívala toto období, které má být v životě matky tím nejhezčím. Těžko jsem nesla i roztržku se svou matkou, protože sama jsem byla ještě napůl dítě. Nemohla jsem to nějak pochopit. Kdybych byla už tenkrát věřící, jistě by to bylo lepší.
    Nakonec se nám podařilo získat vlastní byt. Za nelehkých okolností (manžel podepsal 15 let na šachtě, kde později onemocněl). Odstěhovali jsme se do jiného města. Ani vztah s manželovými rodiči nebyl nijak moc dobrý. Já a můj muž jsme si zvykli žít sami, obejít se bez pomoci rodičů. Všechno jsme řešili společně. I starosti o děti. Stala se z nás nerozlučná dvojice s velmi pevným vztahem.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář