Papež František poslal církvi v Libanonu finanční dar 250 tisíc eur

Papež poslal prostřednictvím Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji počáteční pomoc libanonské církvi ve výši 250 tisíc eur. Dar je určen pro potřeby místní církve a je výrazem pozornosti a otcovské blízkosti Františka vůči postiženému lidu, který se nachází ve vážných obtížích.

Pomoc bude předána prostřednictvím apoštolské nunciatury v Bejrútu a je určená těm, kteří byli zasaženi hrozivou explozí v bejrútském přístavu 4. srpna, při které stovky osob zemřely, tisícovky byly zraněny nebo přišly o svá přístřeší, byly zničeny domy, kostely, kláštery, státní a zdravotní zařízení. Na tuto mimořádnou situaci okamžitě reagovala církev, která prostřednictvím Charity Libanon, Caritas Internationalis a dalších sesterských organizací Charity poskytuje první pomoc, lékařskou péči, přístřeší pro osoby bez domova a střediska základních potřeb. 

Všichni se připojme k výzvě papeže Františka během generální audience z 5. srpna: „Modleme se za oběti a jejich pozůstalé, a modleme se za Libanon, aby se s nasazením všech sociálních, politických a náboženských složek vyrovnal s touto tak tragickou a bolestnou událostí, a za pomoci mezinárodního společenství překonal vážnou krizi, kterou prožívá.“

Charita Česká republika, kterou zřizuje ČBK, také vyhlásila sbírku na Libanon. Pomoci můžete zasláním jakékoliv částky na účet 55660022/0800, variabilní symbol 129.

Autor: Cirkev.cz Datum: 8. srpna 2020 Foto: Wikimedia Commons – papež

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář