Papež František přijal vedení Armády spásy

Vatikán – Papeže Františka v pátek navštívil výkonný ředitel Armády spásy, generál Brian Peddle s chotí a doprovodem. Tento Kanaďan vede Armádu spásy od srpna minulého roku. Římský biskup v krátkém pozdravu ocenil svědectví členů a dobrovolníků Armády spásy, které vydávají v učednickém následování Krista a službě chudým lidem podle Pánova přikázání vzájemné lásky:

„Jak jsem již několikrát připomenul, právě při setkání s Armádou spásy jsem před mnoha lety od své babičky dostal první lekci o ekumenismu. Byly mi tehdy čtyři roky…Váš příklad pokorné služby mezi našimi nejsposlednějšími bratry promlouvá výmluvněji než veškerá slova. Napadá mne moudrý výrok vašeho předchůdce při našem setkání před pěti lety: »Svatost přesahuje konfesní hranice«. Svatost se projevuje konkrétními skutky dobra, solidarity a uzdravení, oslovuje srdce a dokládá ryzost našeho učednictví. Na tomto základě si katolíci a členové Armády spásy mohou navzájem pomáhat a za oboustranné úcty stále více spolupracovat i na životě ve svatosti.“

Nezištná láska, která podněcuje službu potřebným, přitahuje a přesvědčuje, pokračoval papež František. A to zejména mladé lidi, kterým se nedostává v každodenní zkušenosti. Právě ušlechtilost bezpodmínečné lásky slouží jako protilék ve světě překypujícím egoismem a rozdělením a otevírá cestu k transcendentnímu smyslu našeho bytí.

„Jako římský biskup bych rád Armádě spásy poděkoval za to, co dělá v tomto městě pro lidi bez domova a žijící na okraji společnosti, kterých je v Římě hodně. Vím také o vašem zapojení do boje proti obchodování s lidmi a dalším formám současného otroctví. Děkuji! Kéž Bůh žehná tomuto vašemu úsilí!“

Pamatujme na sebe v modlitbě a nadále pracujme na šíření Boží lásky skrze službu a solidaritu, loučil se papež František s delegací Armády spásy.

 

Autor: Vatikánský rozhlas  Datum: 9. listopadu 2019  Foto:

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář