Papež František varoval křesťany před dvojím životem

 

„Nepohoršujte druhé svým dvojím životem, protože pohoršování druhých lidí je zničující.“ Těmito slovy se včera papež František obrátil na věřící v Domě sv. Marty, kde ráno sloužil mši. „Usekni si ruku“, „vyloupni si oko“, jen „nepohoršuj maličkých“, tedy spravedlivé, „ty, kteří doufají v Hospodina, kteří prostě věří v Pána,“ uvedl na úvod své homilie papež František.

Inspiraci našel ve čtení z Markova evangelia, ve kterém Ježíš svým učedníkům říká, že je pro ně lepší, když vejdou do života zmrzačení, než kdyby měli přijít s oběma rukama do zatracení (Mk 9,41-43.45.47-50). Pohoršení podle slov papeže znamená pro Pána zkázu:

„Co znamená pohoršovat druhé? Vyvolávat pohoršení znamená říci jednu věc a udělat druhou; znamená to podvojný život. Dvojí život ve všem: já jsem velký katolík, vždy chodím na mši, patřím do toho a onoho společenství; avšak můj život není křesťanský, neplatím spravedlivou částku svým zaměstnancům, vykořisťuji lidi, dělám nečisté obchody, peru špinavé peníze… Dvojí život. A kolik katolíků je takových, a tito pohoršují? Kolikrát jsme slyšeli – my všichni – v naší čtvrti nebo někde jinde: ‚Pokud bych měl být katolík jako tamten, je lepší být ateistou‘. A toto je pohoršení. Ničí tě. Vrhá tě dolů. Toto se děje každý den, stačí si zapnout televizní zprávy nebo číst noviny. V novinách je tolik skandálů.“

Papež František nabídl věřícím příklad jednoho významného podniku, který byl na pokraji bankrotu. Lidé neměli peníze na každodenní potřeby, protože nedostávali výplatu. Veřejné autority chtěli předejít stávce, která by nadělala škody, i když by byla opodstatněná, a tak chtěli mluvit s vedením firmy. Její šéf, katolík, byl na zimní dovolené na pláži na Blízkém východě a lidé o tom věděli. „Toto je pohoršující,“ zakončil příběh papež a dodal:

„Ježíš v evangeliu o těch, co pohoršují druhé, mluví, aniž by použil slovo skandál, je to však zřejmé: ‚Přijdeš do nebe a zaklepeš na bránu se slovy: ‚To jsem já, Pane! Ano, pamatuješ? Chodíval jsem do kostela, byl jsem ti blízko, patřil jsem do toho společenství, dělával jsem to a to … nepamatuješ se na všechny ty oběti, které jsem přinesl?‘- ‚Ano, pamatuji se. Milodary, ty si pamatuji: všechny špinavé. Všechny ukradené chudým. Neznám tě‘. To bude Ježíšova odpověď těm, kteří pohoršují druhé dvojím životem.“
„Dvojí život pochází z následování vášní srdce, hlavních hříchů, které jsou ranami prvotního hříchu,“ vysvětlil na závěr své ranní homilie papež František a pozval věřící neodkládat své obrácení:

„Nám všem, každému jednomu z nás, by dnes pomohlo zamyslet se, zda v nás není něco z dvojího života, zda se nezdáme být spravedliví, dobří věřící, dobří katolíci, avšak pod povrchem děláme něco jiného. Jestli tam není něco z podvojného života, nějaká falešná sebejistota: ,vždyť Pán mi pak všechno odpustí, já zatím budu takto pokračovat…‘ Jestli tam není něco jako: ‚Ano, toto není správné, změním se, ale ne dnes; až zítra.‘ Přemýšlejme nad tím. Mějme užitek z Hospodinova slova a pamatujme, že Pán je v tomto velmi přísný. Naše pohoršování druhých ničí Boží dílo.“

 

Zdroj: Vatikánský rozhlas
Foto: Creative Common Search

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář