Papež napsal předmluvu ke knize oběti pedofila

„Děkuji Danielovi, protože svým svědectvím boří hradbu ticha, která se snaží potlačit skandály a utrpení, a vnáší světlo na stinná místa v životě církve“, píše papež František v předmluvě ke knize nazvané Mon Père, je vous pardonne („Můj otče, odpouštím vám“, ed. Philippe Rey), jejíž italský překlad v tomto týdnu vychází v nakladatelství Piemme.

Autorem je dnes téměř šedesátiletý Daniel Pittet, bývalý seminarista a nyní knihovník ve švýcarském Fribourgu, ženatý otec šesti dětí. Vypráví o tom, jak byl jako osmileté dítě vystaven opakovanému pohlavnímu zneužití ze strany švýcarského kapucína, o. Joela Allaze. K udání přistoupil až po dvaceti letech, poté, co se dozvěděl o dalších podobných případech, týkajících se téhož kněze, který byl v prosinci roku 2011 odsouzen ke dvouletému trestu s podmíněným odkladem na dva roky.

Daniel Pittet založil sdružení nazvané „Modlit se a svědčit“ a jak vypovídá název jeho knihy, nejenže neztratil víru, nýbrž dokázal odpustit za utrpěné násilí. Před dvěma lety se ve Vatikánu setkal s papežem Františkem, kterému vyprávěl svůj příběh, který se římský biskup rozhodl opatřit následující předmluvou:

„Člověk, který se stal obětí pedofila, jen stěží vypráví, co zakusil, a popisuje traumata, která přetrvávají i po dlouhých letech. Z toho důvodu je svědectví Daniela Pitteta potřebné, cenné a odvážné. Poznal jsem Daniela ve Vatikánu v roce 2015 u příležitosti Roku zasvěceného života. Usiloval o rozšíření své knihy nazvané „Milovat znamená dát vše“, která shromažďuje svědectví řeholnic a řeholníků, kněží a zasvěcených osob. Nikdy bych si nepředstavil, že tento nadšený člověk, zapálený pro Krista, byl zneužit knězem. A přesto mi právě o tomto vyprávěl a jeho svědectví mne hluboce zasáhlo. Opětovně jsem si uvědomil, jaké děsivé škody působí pohlavní zneužívání a jaká dlouhá a bolestná cesta pak čeká na jeho oběti. Těší mne, že si dnes lidé mohou přečíst jeho svědectví a zjistit, do jaké míry může zlo vstoupit do srdce služebníka církve.

Jak může kněz, který stojí ve službě Kristu a jeho církvi, zapříčinit tolik zla? Jak je možné, že svůj život zasvětil tomu, aby vedl děti k Bohu, a namísto toho je požírá při „ďábelské oběti“, jak jsem nazval skutek, který ničí jak samu oběť, tak život církve? Některé oběti byly dohnány až k sebevraždě. Tato úmrtí zatěžují mé srdce a svědomí i svědomí celé církve. Obracím se k rodinám těchto obětí s láskou i bolestí a pokorně žádám o odpuštění.

Jde tu o absolutní zrůdnost, hrůzný hřích, který stojí v radikálním protikladu vůči Kristovu učení. Ježíš užívá velice přísných slov na adresu všech lidí, kteří ubližují dětem: „Kdo však jedno z těchto nepatrných, které ve mně věří, svede ke hříchu, pro toho by bylo lépe, aby mu byl pověšen na krk mlýnský kámen a aby byl potopen hluboko do moře“ (Mt, 18,6). Naše církev, jak jsem 4. června 2016 připomenul v apoštolském listě nazvaném „Jako milující matka“, musí s výjimečnou láskou pečovat o nejslabší a bezbranné a chránit je.

Prohlásili jsme, že je naší povinností uplatnit krajní přísnost vůči kněžím, kteří zrazují své poslání, a vůči hierarchii – biskupům či kardinálům – kteří by je chránili, jak už se to v minulosti stalo. Daniel Pittet se v neštěstí setkal také s jinou tváří církve a díky tomu neztratil naději v člověka a v Boha. Vypráví nám také o síle modlitby, které se nikdy nevzdal a která ho posilovala v nejtemnějších hodinách.

Rozhodl se, že se po čtyřiačtyřiceti letech setká s mužem, který ho týral a hluboce zranil na duši, a že mu pohlédne do očí. A podal mu ruku. Zraněné dítě je dnes mužem, který navzdory své slabosti stojí vzpřímeně na nohou. Velmi mne zasáhla jeho slova: „Mnozí lidé nedokážou pochopit, že k němu necítím nenávist. Odpustil jsem a na onom odpuštění jsem vybudoval svůj život“.

Děkuji Danielovi, protože svým svědectvím boří hradbu ticha, která se snaží potlačit skandály a utrpení, a vnáší světlo do strašlivé stinné zóny v životě církve. Takováto svědectví otevírají cestu spravedlivé nápravě a milosti smíření a také pedofilům pomáhají, aby si uvědomili děsivý dopad svých skutků. Modlím se za Daniela a za všechny, kteří stejně jako on byli zraněni ve své nevinnosti, aby je Bůh pozvedl a vyléčil, a udělil nám všem své odpuštění a milosrdenství.

 

Zdroj: Rádio Vaticana
Foto: Youtube

Kategorie: Kultura

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář