Papež: Ne uzákonění trestu smrti, ano přiměřené obraně proti útočníkovi

Vatikán – Papež přijal členy Mezinárodní komise proti trestu smrti. Jde o komisi (ICDP), která byla založena v roce 2010 se sídlem v Ženevě, skládá se z politiků a právníků několika zemí světa a prosazuje zrušení trestu smrti v globálním měřítku.

Nejvyšší trest byl od nepaměti uplatňován politickou autoritou na celém světě, včetně území spadajícího pod světskou vládu římského biskupa. V papežském státě byla poslední exekuce vykonána v roce 1870 za zločin vraždy. V roce 1969 vyhlásil papež Pavel VI. na trest smrti moratorium a Jan Pavel II. v roce 2001 příslušný zákon zcela odstranil. Loni papež František přidal věroučnou formulaci této praxe, prohlásil zákon o trestu smrti za morálně nepřípustný, „protože útočí na nedotknutelnost a důstojnost člověka“, a změnil v tomto smyslu znění Katechismu katolické církve.

Papež poukazal na skutečnost, že uzákonění trestu smrti bývalo  představováno jako logické a spravedlivé. Dokonce i v papežském státě byl tento nehumánní trest vykonáván, čímž byl ignorován primát slitovnosti nad spravedlností. Ftantišek zdůraznil, že akceptace této formy trestu plynula z dobové mentality, byla spíše projevem legalismu než křesťanství a sakralizovala hodnotu zákonů zbavených lidskosti a milosrdenství.

Papež František vyslovil podporu Mezinárodní komisi proti trestu smrti ve snaze o odstranění tohoto zákona z legislativy států, kde je dosud v platnosti. Odsoudil však rovněž mimosoudní, hromadné a svévolné exekuce, které se bohužel vyskytují i v zemích, kde bylo uzákonění trestu smrti zrušeno.

„Oprávněná obrana proto může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za život druhých. Zachovat obecné dobro společnosti vyžaduje, aby byl nespravedlivý útočník zneškodněn. Z tohoto důvodu mají nositelé veřejné moci právo použít zbraní k odvrácení útočníka od občanského společenství svěřeného jejich odpovědnosti“. Papež v této souvislosti citoval Tomáše Akvinského, který vysvětluje, že morální přípustnost takovéto obrany je podmíněna přiměřeností použitých prostředků.

 

Zdroj: Vatikánský rozhlas  Foto: Pixabay, ilustrační  

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář