Papež: Neokrádejme nové generace o naději na lepší budoucnost

Vatikán – Neokrádejme nové generace o naději na lepší budoucnost, říká papež František ve videoposelství u příležitosti klimatického summitu. Papež v něm nastiňuje dvě roviny, na nichž se Vatikán nasazuje v této agendě, jednak jako suverénní stát a jednak v roli morální autority.

„Současná pandemie a klimatické změny, které jsou relevantní nejen vzhledem k životnímu prostředí, ale rovněž v etické, sociální, hospodářské a politické oblasti, dopadají především na život těch nejchudších a nejkřehčích. Apelují proto na naši odpovědnost šířit kolektivním a solidárním úsilím kulturu péče, která staví do centra lidskou důstojnost a společné dobro,“ říká podle Vatikánského rozhlasu papež František.

„Kromě přijetí některých opatření, která nelze již dále odkládat, je nezbytná strategie, která by emise snížila na nulu. Svatý stolec se připojuje k tomuto cíli a to na dvou úrovních: Na jedné straně Městský stát Vatikán usiluje o dosažení nulových emisí před rokem 2050 zintenzivňováním úsilí o správu problematik souvisejících s životním prostředím, které probíhá již několik let, s cílem zajistit racionální využívání přírodních zdrojů jako je voda a energie, energetická výkonnost, udržitelná mobilita, zalesňování a recyklační hospodaření také v nakládání s odpadem.“

„Na druhé straně se Svatý stolec zasazuje o šíření osvěty v otázce integrální ekologie. Politická a technická řešení je zapotřebí spojit v edukativním procesu, který by vytvořil podmínky k rozvoji kulturního rozvojového vzorce a udržitelnosti zacílené na bratrství a spojenectví mezi lidskou bytostí a životním prostředím. V této perspektivě jsem inicioval Globální výchovný pakt, který má doprovázet katolické školy a univerzity, navštěvované více než 70 miliony studentů na všech kontinentech, a podpořil jsem projekt Františkova ekonomika, skrze nějž mohou mladí ekonomové, podnikatelé a odborníci pro oblast finančnictví a světa práce šířit nové cesty, které by překonávaly energetickou chudobu, stavěly péči o společná dobra do centra národních a mezinárodních politik a podporovaly udržitelnou produkci také v zemích s nízkým národním důchodem, prostřednictvím sdílení vhodných pokročilých technologií.

Přišel čas ke změně kurzu. Neokrádejme nové generace o naději na lepší budoucnost,“ uzavírá hlava katolické církve.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Vatikánský rozhlas Datum: 13. prosince 2020 Foto: Wikimedia Commons – Vatikán

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář