Papež: Plné společenství neznamená přizpůsobení a uniformnost

Papež František přijal delegaci konstantinopolského ekumenického patriarchátu. Jak je tradicí, přijela do Říma na slavnost apoštolů Petra a Pavla, hlavních patronů římské církve:

„Petr a Pavel, učedníci a apoštolové Ježíše Krista, sloužili Pánu různým stylem a každý jiným způsobem. Nicméně navzdory odlišnostem oba dosvědčili milosrdnou lásku Boha Otce, s níž každý z nich svým způsobem učinil hlubokou zkušenost, až k nabídnutí svého vlastního života jako oběť.“

Proto církev na Východě i na Západě společně slaví památku mučednické smrti Petra a Pavla, která je zároveň oslavou jednoty v různosti, dodal František. Patronátní svátky jsou příležitostí posílit touhu po návratu plné jednoty mezi katolíky a pravoslavnými, jaká vládla v prvním tisíciletí, kdy křesťané Východu i Západu měli účast na témže eucharistickém stole a vyznávali stejné pravdy víry, ačkoli na druhé straně pěstovali různé teologické, duchovní a kanonické tradice, slučitelné s učením apoštolů a ekumenických koncilů, řekl Svatý otec.


[adrotate banner=“21″]

 

„Právě to je důležité východisko a zdroj inspirace v úsilí o znovunastolení plného společenství za současných podmínek, společenství, které neznamená přizpůsobení a uniformnost.“

Papež připomněl rovněž letošní 50. výročí návštěvy bl. Pavla VI. v Konstantinopoli a patriarchy Athenagora v Římě.

„Příklad těchto dvou odvážných a jasnozřivých pastýřů, vedených výlučně láskou ke Kristu a jeho církvi, nás povzbuzuje k pokračovaní naší cesty směřující k plné jednotě.“

Právě od tohoto setkání se datuje tradice vysílat vzájemně delegace na patronátní svátky do Říma a Konstantinopole.

„Jsem Pánu hluboce vděčný za to, že ani mně nepřestává dávat příležitosti k setkání s milovaným bratrem Bartolomějem. Zejména uchovávám vděčnou a blahodárnou vzpomínku na naše nedávné setkání v Káhiře, kde jsem opět mohl konstatovat, že mezi námi vládne hluboká shoda pohledů na některé výzvy, které se týkají života církve a dnešního světa.“

František připomněl také další pokračování teologického dialogu mezi katolickou a pravoslavnou církví. Jeho koordinační výbor se sejde v září v Řecku a na pozvání metropolity Paisia mu bude spolupředsedat kardinál Kurt Koch.
O jednotu svých učedníků prosil Ježíš svého Otce nedlouho před svou smrtí, dodal v samém závěru Svatý otec. Přestože naplnění této modlitby přísluší Bohu, záleží také na naší poslušnosti jeho vůli – uzavřel papež František promluvu k delegaci konstantinopolského patriarchátu.

 

Zdroj a foto: Vatikánský rozhlas


Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář