Papež se poprvé setkal s Organizací afrických protestantských církví

Vatikán – Papež se v sobotu setkal s delegací Organizace afrických církevních institucí (Organization of African Instituted Churches), která sdružuje několik stovek protestantských a evangelikáních cíkví, zahrnujících asi 60 milionů věřících zemí subsaharské Afriky.

Organizace byla založena před 30 lety, sídlí v Nairobi a její delegace přijela na setkání s římským biskupem vůbec poprvé. Papež František hned v úvodu své promluvy poděkoval za návštěvu a za výraz ochoty navázat kontakt s katolickou církví.

„Neodkladné je společné zapojení do mírových procesů v různých konfliktních zónách. Nezbytné jsou konkrétní formy solidarity s těmi, kdo jsou v nouzi, a úkolem představitelů církví je pomáhat lidem soustředit a vkládat energie do služeb obecného dobra a zároveň bránit jejich důstojnost, svobodu a práva.“

„Více než kdy dříve je zapotřebí, aby se křesťané učili pracovat společně pro obecné dobro,“ řekl papež František.

„Ačkoli mezi námi existují značné rozdíly v otázkách teologické a eklesiologické povahy, existuje  také mnoho oblastí, ve kterých si představení a věřící různých společenství křesťanské rodiny mohou stanovit společné cíle a pracovat společně na dobru všech, zejména těch našich bratří a sester, kteří jsou slabší a znevýhodnění.“

„Africké národy – pokračoval papež – se vyznačují hlubokým náboženským cítěním, mají smysl pro existenci Boha stvořitele a duchovní svět. Rodina, láska k životu, děti vnímané jako Boží dar, úcta ke starším a závazky k blízkým i vzdáleným – nepatří snad tyto náboženské hodnoty a životní principy všem nám křesťanům?“ – tázal se Svatý otec a vybídnul k jejich rozvoji uplatňováním solidarity v mezilidských a sociálních vztazích.“

„Zvláštním úkolem křesťanů v afrických společnostech je podpora soužití etnických skupin, jazyků a tradic, jakož i různých religiozit, úkol, který často naráží na překážky působené vzájemnou nevraživostí. Také z tohoto důvodu bych rád povzbudil k intenzivnějšímu setkávání a ekumenickému dialogu mezi námi a všemi ostatními církvemi. Kéž nás osvítí Duch svatý, abychom dokázali nalézt způsob, jak mezi všemi, tedy křesťany, stoupenci tradiční religiozity i muslimy rozvinout spolupráci na lepší budoucnosti Afriky.“

Papež ujistil členy Organizace protestantských a evangelikálních hnutí subsaharské Afriky o pevné vůli katolické církve všemožně přispívat spolu se svými ekumenickými partnery k růstu království spravedlnosti, pokoje a bratrství, které si Bůh přeje pro celé lidstvo, a svoji promluvu zakončil tím, že se svěřil do jejich modliteb.

 

Zdroj: Vatikánský rozhlas  Foto: Wikimedia Commons, ilustrační foto 

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář