Papež se setkal s představiteli judaismu

Vatikán. Pokroky katolicko-židovského dialogu zmínil papež na čtvrtečním setkání s delegací rabínů, kteří mu představili společný dokument nazvaný Mezi Jeruzalémem a Římem. Delegaci tvořili představitelé Evropské rabínské konference, Americké rabínské rady a Komise Izraelského vrchního rabinátu a vedl ji rabín Pinchas Goldschmidt. „Laskavostí Nejvyššího je dialog na naší společné cestě plodný“ – řekl v úvodu papež s poukazem na zmíněný dokument.

Ve svém textu vyjadřujete zvláštní uznání koncilní deklaraci Nostra Aetate, jehož čtvrtá kapitola je pro nás jakási magna chartu dialogu s židovským světem. Její postupná aktualizace umožňuje našim vztahům stávat se více přátelskými a bratrskými. Nostra Aetate objasnila, že počátky křesťanské víry sahají podle Božího tajemství spásy až k patriarchům, Mojžíšovi a prorokům, a poněvadž je náš společný duchovní odkaz veliký, je zapotřebí podporovat vzájemné poznávání a vzájemnou úctu zejména pomocí biblických studií a bratrských rozhovorů (srov. č.4). Během posledních deseti let jsme se tak mohli sblížit, vést účinný a plodný dialog; prohloubili jsme svoje vzájemné poznání a zintenzivnili svoje přátelské svazky.

Papež poukázal také na to, že židovská deklarace Mezi Jeruzalémem a Římem vůbec neskrývá teologické odlišnosti mezi našimi tradicemi víry, avšak vyjadřuje rozhodnou vůli těsnější spolupráce nyní i v budoucnosti.

Váš dokument Mezi Jeruzalémem a Římem se obrací ke katolíkům, které nazývá »partnery, blízkými spojenci, přáteli a bratry při společném hledání lepšího světa, těšícího se pokojem, spravedlností a bezpečností«. Jiná pasáž uznává, že »katolíci a židé navzdory hlubokým teologickým rozdílům sdílejí některá věroučná přesvědčení« a také tvrdí, že »náboženská vyznání mají k ovlivňování a inspirování uplatňovat mravní jednáním a náboženskou výchovu a nikoli válku, donucování či sociální nátlak«. Toto je velmi důležité. Kéž Věčný žehná a osvěcuje naši spolupráci, abychom mohli společně přijímat a lépe uskutečňovat svoje plány, »plány pokoje a nikoli zkázy« vstříc »budoucnosti naplněné nadějí« (Jer 29,11).

Papež v závěru své promluvy poblahobřál delegaci evropských, izraelských a amerických rabínů u příležitosti blížícího se Nového roku Židovského kalendáře.

Ještě jednou vám děkuji za vaši návštěvu a prosím vás, abyste na mne pamatovali ve svých modlitbách. Nakonec bych vám i nám všem rád vyprosil požehnání Nejvyššího ke společné cestě přátelství a důvěry, jež je před námi. Kéž Všemohoucí ve svém milosrdenství udělí nám a celému světu pokoj. Šalom alechem!

Řekl ve čtvrtek dopoledne papež František delegaci izraelských, evropských a amerických rabínských konferencí, které mu představili společnou deklaraci o vztahu judaismu ke katolické církvi.

 

Zdroj: Vatikánský rozhlas

Foto: Facebook/Americká rabínská rada

 

[adrotate banner=“28″]

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář