Papež vidí „pokrytectví“ v těch, kdo kritizují žehnání LGBT osobám 

Papež František prohlásil, že v kritice svého rozhodnutí povolit kněžím žehnat párům stejného pohlaví vidí „pokrytectví“, což je pravděpodobně jeho nejostřejší obhajoba tohoto kroku.

Žehnání LGBT osobám bylo v prosinci povoleno vatikánským dokumentem nazvaným Fiducia Supplicans, který se však v katolické církvi setkal se značným odporem, zejména ze strany afrických biskupů.

SOUVISEJÍCÍ Papež při začátku postní doby kritizoval obnažování životů na sítích

„Nikdo se nepohoršuje nad tím, když dám požehnání podnikateli, který možná vykořisťuje lidi, a to je velmi těžký hřích. Ale pohoršují se, když je dám homosexuálovi,“ řekl František italskému katolickému časopisu Credere.

„To je pokrytectví,“ dodal.

Podle dalšího úryvku, který zveřejnila vatikánská média, František také řekl, že „vždy“ vítá LGBT osoby a znovu sezdané rozvedené ke svátosti zpovědi.

„Nikomu by nemělo být odepřeno požehnání. Každému, každému, každému,“ řekl papež a zopakoval tak tříslovné heslo, které použil v srpnu během festivalu katolické mládeže v Portugalsku.

Zpravodajský portál Premier informuje, že František, který na začátku svého pontifikátu na otázku týkající se homosexuality odpověděl: „Kdo jsem já, abych je soudil?“, si jako jedno ze svých poslání stanovil, aby katolická církev byla vstřícnější a méně odsuzující.

Konzervativci však tvrdí, že tím hrozí podkopání morálního učení církve. František při několika příležitostech obhajoval Fiducia supplicans, ale uznal, že proti němu existuje odpor, a například řekl, že kněží by při udělování požehnání měli brát v úvahu místní citlivost.

Zdůraznil také, že takové požehnání neznamená formální církevní souhlas se svazky osob stejného pohlaví.

„Když o ně pár spontánně požádá, nepožehná se svazku, ale pouze lidem, kteří o to společně požádali. Ne svazek, ale osoby,“ řekl František.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 19. února 2024 Foto: Wikimedia Commons – papež František

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář